Image Map

DİSK-AR: Türkiye Gelir Eşitsizliğinde Avrupa Birincisi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nın 2020 sonuçlarını 15 Haziran 2021 günü yayımladı. Veriler bir önceki yılı (2019) referans aldığından Covid-19 salgının etkilerini yansıtamıyor olsa da Türkiye’de gelir dağılımı ve yaşam koşulları hakkında önemli bilgiler içeriyor. Türkiye’nin Covid-19 salgınına böylesi gelir uçurumuyla girdiği düşünüldüğünde pandeminin etkisinin görüldüğü sonuçlar kuşkusuz çok daha çarpıcı olacaktır.

  • Türkiye’de gelir eşitsizliği artıyor!
  • 2019 verilerine göre en zengin yüzde 10’luk grubun ortalama geliri en yoksul yüzde 10’luk grubunkinin 15 katı!
  • Türkiye Avrupa ülkeleri içinde gelir eşitsizliğinin en fazla olduğu ülke
  • Kadınların geliri ortalama gelirin yüzde 17 altında!

DİSK-AR tarafından 17 Haziran 2021’de hazırlanan “Türkiye Gelir Eşitsizliğinde Avrupa Birincisi” adlı rapora ulaşmak için tıklayınız.

 

ITUC ETUC