Image Map

DİSK Kadın Komisyonu Maltepe’den seslendi: “İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz!”

DİSK Kadın Komisyonu, birçok kadın örgütü ile birlikte düzenleyicileri arasında yer aldığı 19 Haziran 2021 Cumartesi günü Maltepe Miting Alanı’nda düzenlenen “İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz” mitingine katıldı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da yer aldığı DİSK Kadın Komisyonu kortejinde DİSK’e bağlı sendikalarda örgütlü çok sayıda kadın işçi yürüdü. “İstanbul Sözleşmesi’nden Vaz-geç-mi-yo-ruz” yazılı pankartla yürüyen DİSK Kadın Komisyonu, “Sözleşmeden Çıkma Kararı İptal Edilsin, Sermayeye Karşı Emekçi Kadınlar En Önde, Şiddete Karşı Özsavunma Örgütlenmesi Kuralım, Eşitlik ve Özgürlükten Vazgeçmiyoruz” yazılı dövizler taşıdı.

Mitingin sonunda DİSK Kadın Komisyonu adına Gıda-İş Genel Sekreteri Olcay Özak, “İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz” mitingi ortak bildirisinin bir bölümünü okudu.

ITUC ETUC