Image Map

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı Üçlü Danışma Kurulu’nu toplamaya çağırıyoruz

Pandemiye ilişkin kısıtlı sosyal politika önlemlerinin 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla sona ermesi çalışma hayatında bir dizi yeni sorunu beraberinde getirirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı Üçlü Danışma Kurulu’nu toplamaya çağırdık.

Covid-19 pandemisi, halk sağlığı yanında çalışma yaşamında da ciddi olumsuz etkiler yaratmaya devam ederken milyonlarca çalışan büyük iş ve gelir kayıplarına uğradı.

Bu ağır tahribata karşı alınması gereken sosyal politika önlemlerini görüşmek üzere DİSK, sosyal tarafların (işçi, işveren, hükümet) bir araya geldiği Üçlü Danışma Kurulu’nun toplanması gerektiğini sürekli olarak ifade etti. İlgili yönetmelik gereği yılda üç kez toplanması gereken Üçlü Danışma Kurulu, 16 aydır pandemi gibi olağanüstü bir durum devam ederken toplanmadı.

Pandemi dönemine ilişkin alınan önlemlerin önemli bir bölümü 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla sona erdirilirken yine taraflarla müzakere yürütülmedi, sosyal diyalog mekanizmaları işletilmedi.

Bu sorunlardan hareketle DİSK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bir yazı yazarak, aşağıdaki gündemler etrafında Üçlü Danışma Kurulu’nun acilen toplanmasını talep etti:

  • Pandemi sürerken ve ciddi bir işsizlik dalgası ile karşı karşıya iken işsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları gözden geçirilmeli ve önkoşulları kaldırılmalıdır.
  • Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin uygulamasında geçen sürelerin işçilerin kıdemine sayılması için gerekli idari ve yasal önlemlerin alınması zorunluluktur. Pandemi döneminde işçilerin kendi iradeleri dışında fiilen çalışamadıkları bu sürelerin sosyal güvenlik hakları açısından bir kayıp yaratmaması için acilen düzenleme yapılmalı ve bu sürelere ilişkin sosyal güvenlik primleri Hazine tarafından karşılanmalıdır.
  • Pandemi döneminde kayıt dışı çalışırken işsiz kalanların korunmasını sağlayacak sosyal önlemler alınmalıdır.
  • Asgari ücret, hızla artan enflasyon karşısında erimektedir. Asgari ücret üzerindeki vergi ve diğer kesinti yükü kaldırılmalı, asgari ücretin brütü net olarak ödenmelidir.
  • En düşük emekli aylık ve gelirleri asgari ücret düzeyine çekilmeli, başta Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olmak üzere emeklilerle ilgili diğer birikmiş sorunlar çözülmelidir.
ITUC ETUC