Image Map

DİSK Genel Uzmanlar Toplantısı 21 Eylül’de İzmit’te yapıldı

DİSK Genel Uzmanlar Toplantısı 21 Eylül Salı günü Lastik-İş sendikamızın ev sahipliğinde İzmit’te yapıldı.

Konfederasyonumuz ve bağlı sendikalarımızın İletişim ve Basın-Yayın, Araştırma, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, TİS, İSİG, Eğitim ve Örgütlenme dairelerinin uzmanları ile DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Alaaddin Sarı ve DİSK YK Üyesi Seyit Aslan’ın yanı sıra Kocaeli Bölge Temsilci’miz Vedat Küçük de genel uzmanlar toplantısına katıldı.

DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu yaptığı açış konuşmasında DİSK Genel Uzmanlar Toplantısı’nda, gerçekleşecek Bölge Temsilciler Kurulu ve Başkanlar Kurulu toplantıları öncesinde önemli veriler çıkarılacağını vurguladı. Ardından söz alan DİSK Genel Başkan Yardımcısı Alaaddin Sarı ise kapitalizmin pandemi sonrası kendini yeniden örgütlediğini, DİSK’in de kendisini yeni sürece adapte etmesi gerektiğini belirterek Genel Uzmanlar Toplantısı’nın da bu yönde önemli tespitlerde bulunacağı temennisinde bulundu.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise yaptığı konuşmada DİSK’in kurulduğu günden bu yana alanında uzman çalışanlarının katkılarıyla politikalar ürettiğini, “2020’lerin DİSK’i”nin de yine tecrübeli ve genç uzmanlarının katkılarıyla kendini yenileyerek ileri taşınacağına olan inancını ifade etti.

Açış konuşmalarının ardından söz alan uzmanlar güncel tartışmalara değinerek dairelerin, sendikaların ve konfederasyonumuzun eşgüdüm içerisinde ortak politikalar üretmesi açısından uzmanlar toplantısının önemine vurgu yaptılar.

Toplantının kinci bölümünde İletişim ve Basın-Yayın, Araştırma, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, TİS, İSİG, Eğitim ve Örgütlenme daireleri atölye çalışmalarına geçtiler. DİSK ve üye sendikalarımızın uzmanlarının kendi dairelerinin alanlarına giren konularda yeni tartışmaları, kapasite gelişimlerini ve genel politika önerilerini paylaştığı atölyelerin ardından sunumlara geçildi.

DİSK Genel Uzmanlar Toplantısı, son oturumda atölye sözcülerinin sunumlarıyla sona erdi.

ITUC ETUC