Image Map

Kentpar Otomotiv işçilerinin yanındayız

  • Konya Kentpar Otomotiv’de sendikalaştıkları için işten çıkarılan DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikamıza üye işçilere destek olmak için DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu Konya’da idi.Konya Valisi ve siyasi partilerle yapılan görüşmelerin ardından DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun Konya Kayalıpark’ta yaptığı basın açıklaması:

Burada Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde bir onur mücadelesi üç haftadır devam ediyor.

Kentpar Otomotiv işçileri çalışma koşullarının iyileştirilmesi, toplu sözleşmeli bir çalışma düzeni için Birleşik Metal İş sendikamızda örgütlendiler ve bu Anayasal hakkın kullanılmasının ardından Kentpar Otomotiv patronları 140 işçi arkadaşımızı işten çıkardı.

Sendikamızın işyerinde gerekli yasal çoğunluğu sağlamasının ardından tazminatsız olarak işten çıkarılan Kentpar Otomotiv işçileri fabrika önünde bir onur mücadelesi veriyor.

İşverenin bu hukuk dışı tutumu maalesef ülkemizde bir istisna değil. Türkiye’de hemen her şey, işverenlerin işçilerin haklarını gasp etmesini kolaylaştırmak, sendikalı olmasını engellemek üzerine kurulmuş. Her yıl on binlerce işçi, kendi özgür iradeleriyle bir sendikaya üye olmak istediği için işten atılıyor. Sendikal haklarını kullanan işçiler baskı, tehdit ve hatta şiddet ile karşı karşıya kalıyor.

Ülkenin adı konulmamış yasalarıyla işverenlere suç işleme özgürlüğü, üstelik aynı suçu defalarca işleme özgürlüğü veriliyor.

Eğer bir ülkede işçilere karşı işverenler aynı suçu defalarca işleyebiliyorsa orada bu suça göz yumanlar vardır.

Bugün ülkenin dört bir yanında işçiler sendikalı oldukları için, Anayasal haklarını kullandıkları için işten atılıyorsa ve bu manzara karşısında ülkeyi yönetenler kör, sağır, dilsiz ise bunun adı suça teşviktir.

Eğer bir ülkede hukuksuzluk sıradan hale geldi ise o ülkede hak, hukuk ve adaletten söz etmek mümkün değildir.

İşverenlerin işçilerin hakkını hukukunu keyfi biçimde çiğneyebildiği bu düzenin artık değişmesi gerekmektedir.

Biz DİSK olarak bu sistematik suçların önlenebilmesi için gerekli yasal düzenlemeleri, çoğunluğu bir günde çıkabilecek yasal değişiklikleri önümüzdeki günlerde ülkeyi yönetenlerle bir kez daha paylaşacağız. İşçilerin Anayasal haklarını kullanmalarının önündeki yasal ve fiili engellerin kaldırılması için, somut önerilerle bir çağrı daha yapacağız.

Türkiye’yi işçilerin haklarını kullanımı açısından en kötü 10 ülkeden biri haline gelme utancından kurtarmak için mücadeleye devam edeceğiz.

Türkiye’yi küresel tedarik zincirlerinde sermaye için ucuz ve güvencesiz işçi cenneti haline getirme planlarına karşı örgütlülüğümüzü ve mücadelemizi büyüteceğiz.

Öte yandan Kentpar Otomotiv’deki direnişçi arkadaşlarımız gibi, sendikalı çalışma hakkı için mücadele eden tüm işçileri DİSK’in ve Türkiye işçi sınıfının onuru olarak göreceğiz.

Sendikalı olarak, toplu sözleşmelerini imzalayarak işbaşı yapana kadar DİSK olarak, tüm sendikalarımızla Kentpar işçisinin her zaman yanlarında olacağız.

Suç işlemekten çekinmeyen işverenlerin arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz! Ama herkes de bilsin ki hakları için direnen Kentpar işçilerinin yanı başında her zaman sendikası olacak, DİSK olacak, Türkiye işçi sınıfı olacak.

Direne direne kazanacağız!

İnadına sendika, inadına DİSK!

BirGün

Evrensel

ITUC ETUC