Image Map

DİSK İstanbul Bölge Temsilciler Kurulu Beşiktaş’ta toplandı

DİSK İstanbul Bölge Temsilciler Kurulu 14 Ekim 2021 Perşembe günü Fulya Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde toplandı.

Toplantının açılış konuşmasını DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Nevzat Karataş yaptı. Karataş, İstanbul Bölge Temsilciler Kurulu’nun pandemiden dolayı son iki yıldır yapılamadığını belirterek başarılı bir toplantı temennisinde bulunarak sözü DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu’na devretti.

DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu konuşmasında “Daha canlı, daha istekli, daha iştahlı olacağız. Dönem sessiz kalma dönemi değil, dönem yıllardır verdiğimiz mücadelenin meyvelerini toplama dönemidir. Ekonomik krizin yanında bir de virüs krizi yaşıyoruz. Ancak şartlar ne olursa olsun haklarımıza yönelik saldırılara karşı da nasıl ses çıkarılır bunu gösterdik. Artık literatürde tarifini yapamayacağımız, sendika adı altında faaliyet gösteren emek ve işçi düşmanlarıyla da sert mücadeleler yapmak durumunda kalıyoruz. 12 Eylül’ün gardiyanlığına soyunanlar, bu düzenin bekçiliğini yapanlar, konumunu korumak için kırk takla atanlar, sarayın yolunu gözleyenler… Bunar bugün işçi sınfının görünmeyen düşmanlarıdır. Bugün Türkiye’de iki tür sendikacılık vardır. Biri kabesi emek olan sendikalar, diğeri ise kabesi saray olan sendikalardır.” ifadelerini kullandı. Serdaroğlu, ardından sözü DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’na bıraktı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Dönemin en önemli toplantılarından birini yapıyoruz. DİSK Türkiye işçi sınıfının biricik mücadele örgütüdür. Dönemin mücadele programını oluşturmanın en önemli yapı taşlarından birisi; işyerlerinden gelen, farklı sendikalarımızda, farklı iş kollarında olan, DİSK’in bayrağını farklı iş kollarında ve farklı işyerlerinde taşıyan işyeri temsilcilerinin yan yana geldiği bu toplantılardır. Bir mücadele örgütünün kılcal damarları işyerlerinden başlar. Ve DİSK’in yönetimine kadar gelen ortak akıl, irade, inat ve ısrar DİSK’i geleceğe taşır. İşte bu nedenle Temsilciler Kurulu toplantıları son derece önemlidir. DİSK’in geleceği bu salondadır arkadaşlar, Bugün ülkeyi yöneten siyasi iktidarın tercihleri nedeniyle bir avuç azınlığı koruyan politikalar nedeniyle zaten ciddi bir ekonomik krizi yaşarken bir de COVID-19 pandemisi eklendi ve bugün ülke tarihinin en büyük iş ve istihdam kaybını yaşıyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız işsiz… Gelir dağılımındaki adaletsizlik giderek artıyor… Dar gelirliler açısından gıda enflasyonunun yüzde 40’ın üzerine çıktığı bu süreçte hepimizin cebindeki para her gün daha fazla değer kaybediyor. COVID-19 bir yandan işçi sınıfı haline gelirken, pandemide bizleri virüsle burun buruna çalışmaya mahkûm edenler ekmeğimizi her gün biraz daha küçültürken bir avuç şirketin kârlarına kâr katıyorlar… Bu böyle olsun diye, böyle devam etsin diye, işçiler örgütlenmesin, sendikalı olmasın, DİSK’le buluşmasın istiyorlar… Ama nafile su akacak yolunu bulacak ve her türlü baskıya rağmen önümüze hangi barajı, hangi zorluğu getirilerse getirsinler işçi sınıfının bu coşkusu, bu seli onları da önüne katarak götürecek. Ve işçi sınıfı DİSK’le buluşacak, DİSK’le emeğine, ekmeğine sahip çıkacak.” diyerek açış konuşmasını tamamladı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun ardından söz alan DİSK Örgütlenme Daire Başkanı Remzi Çalışkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin örgütlenmesi hedefine dikkat çekerek şunları söyledi: “Dünyadaki gelişmeler, özellikle COVID-19’un yansımaları insan yaşamına mal oluyor, eşitsizlikleri arttırıyor. Ülkemizde zaten var olan ekonomik ve siyasal krizi daha da arttırıyor. Biz işçi sınıfına böyle bir tabloda çok önemli sorumluluklar düşüyor. Sendikalaşmanın yüzde 11-12 olduğu bir ortamda yandaş sendikaları da bir tarafa bırakırsak kala kala biz kalıyoruz, DİSK’liler kalıyor. Bu karanlık tabloya karşı mücadelenin öncülüğünü yapmak zorundayız. Her şey değişim halinde ama bizim aleyhimizde. İşsizlik artıyor, emek değersizleşiyor. Bizim de sürece göre kendimizi programlamamız lazım. Güçlenmemiz, örgütlenmemiz lazım. DİSK’i toplumsal mücadelenin öncüsü yapmamız lazım. Siyasete kuyrukçuluk değil öncülük yapmamız lazım. Şimdi lafı fazla uzatmıyorum, konuya geliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin örgütlenmesi önümüzde duruyor. İBB örgütlenmesiyle ilgili bir istisna yapıyoruz, DİSK’e bağlı bütün sendikalar DİSK Örgütlenme Dairesi’nin koordine edeceği ve bütün sendikaların içinde olacağı, birlik ve bütünlük içinde İstanbul’un dört bir yanında hangi sendikamız belediyenin hangi iş kolundaysa örgütlenme dairemiz o çalışmayı ortaklaştıracak. Bütün sendikalarımız bu seferberliğin içinde olmalı.”

Toplantının ikinci bölümünde söz alan temsilciler görüş ve önerilerini sundu. Yaklaşık sekiz saat süren toplantı sonrası DİSK Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağlı sendikalarımızın yöneticileri Beşiktaş’ta “Geçinmek İstiyoruz” bildirilerimizi dağıttılar.

 

ITUC ETUC