Image Map

DİSK Kadın Komisyonu toplandı

DİSK Kadın Komisyonu 5 Kasım 2021 Perşembe günü DİSK Genel Merkezi’nde toplandı. Toplantıda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çalışmaları, ILO’nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin onaylanması için kampanya ve 2021 DİSK Merkezi Kadın Eğitimi gündeme alındı.

DİSK Kadın Komisyonu toplantısında görüş birliğine varılan program çerçevesinde DİSK Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları aldı:

  1. 25 Kasım haftasında ILO’nun 190 sayılı Sözleşmesi’nin onaylanmasına yönelik yapılacak kampanya süreci 22 Kasım 2021 Pazartesi günü, saat 13.00’te Kadıköy/İskele Meydanı’nda DİSK’li kadın işçilerin geniş katılımlarıyla gerçekleştirilecek bir basın açıklaması ile başlatılacaktır.
  2. Devam eden iki hafta boyunca, yapılabilecek bölge temsilciliklerinde aynı gündemle kadın işçilerin katılacağı basın açıklamaları gerçekleştirilecektir.
  3. Bu süreçte işyerlerinde bildiriler okunacak ve kokartlar takılacaktır.
  4. 25 Kasım açıklama ve etkinliklerine ilişkin pankart, bildiri, kokart ve basın açıklaması metinleri DİSK Genel Merkezi tarafından hazırlanarak sendikalarımıza ve bölgelere iletilecektir.
  5. 25 Kasım sonrasında, ILO 190 sayılı Sözleşmesi’nin Türkiye tarafından onaylanmasına yönelik yürütülecek kampanya kapsamında bir dosya hazırlanarak Çalışma Bakanı, siyasi partiler, diğer emek örgütleri ve işveren örgütleri ile görüşmeler yapılacaktır.
  6. Sendikalarımızın kadın temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştireceğimiz DİSK Merkezi Kadın Eğitimi 2-3 Aralık 2021 tarihinde İstanbul’da yapılacaktır.

DİSK Kadın Komisyonu toplantının sonunda Selçuk Gezici adlı erkek tarafından öldürülen Lüleburgaz Belediyesi çalışanı ve DİSK Genel İş üyesi İlknur Gökay Tuncel’in davasının takipçisi olma, şiddete karşı mücadeleyi büyütme, kadınları koruyan sözleşmeleri savunma kararlılığını ifade etti.

 

ITUC ETUC