Image Map

İstanbul: Ücret mücadelesi demokrasi mücadelesidir

“Gelirde Adalet Vergide Adalet” kampanyası doğrultusunda geçtiğimiz hafta işyerlerinde sürdürdüğümüz eylem ve etkinliklerimizi meydanlara taşıdık.

Bu kapsamda 11 Kasım 2021 Perşembe günü saat 12:00’da İstanbul Beşiktaş Barbaros Meydanı’ndaki basın açıklamasına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Yönetim Kurulu üyesi Seyit Aslan ve DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Nevzat Karataş da katıldı.

“Gelirde Adalet, Vergide Adalet”, “Direne direne kazancağız”, “İşçiler açken patronlara huzur yok”, “İnadına sendika, inadına DİSK” sloganlarının atıldığı eylemde basın açıklamasını DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu okudu.

Siyasi iktidarın emeği ucuzlatan, TL’nin değersizleşmesi üzerine kurulu bir büyüme politikası izlediğini ifade eden DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaşadığımız karakışın beceriksizlikten değil iktidarın tercihlerinden kaynaklandığını söyledi.

DİSK’in yıllardır sürdürdüğü Asgari ücret baştan olmak üzere tüm ücretlerin asgari ücret tutarının vergi dışı bırakılması ve kesinti yükünün Hazine’den karşılanması mücadelesini anlatan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu “Vergide adalet olmadan gelirde adalet olmaz” dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ülkenin dört bir yanındaki basın açıklamalarında ve işyerlerindeki eylemlerde ifade ettiğimiz talepleri bir kez daha şu şekilde özetledi:

  1. Asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarı için tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın ve net ödensin. Böylece tüm ücretler yaklaşık 750 lira artırılsın.
  2. Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimine uygulanan tarife oranı yüzde 10’a indirilsin. Vergiye esas gelir dilimleri milli gelire göre artırılsın.
  3. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilsin.
  4. Elektrik, su,  doğalgaz ve internet faturaları vergi ve kesintiden muaf tutulsun.
  5. Tüm gıda ürünlerinde KDV sıfırlansın.

Sosyal devletin bir gereği olan bu önlemlerin TBMM’de devam eden bütçe sürecinde ve asgari ücret sürecinde hayata geçirilmesinin şart olduğunu ifade eden DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücret sürecine dair de değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücretin ortalama ücret haline geldiğine, milyonların asgari ücrete mahkum hale getirildiğine dikkat çeken Arzu Çerkezoğlu “Bir ülkede sendikalaşma oranı ne kadar düşükse asgari ücretli sayısı o kadar yüksek olur” dedi ve bu nedenle ücret mücadelesinin demokrasi mücadelesi olduğunun altını çizdi.

ITUC ETUC