Image Map

Asgari Ücret 5.200 Net talebiyle Çalışma Bakanlığı önündeyiz

Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde “Asgari Ücret” taleplerimizi içeren bir basın açıklaması gerçekleştirilecektir.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Yönetim Kurulumuzun katılımıyla gerçekleştirilecek basın açıklaması 03 Aralık 2021 Cuma günü saat 12.00’de Çalışma Bakanlığı önünde (17.Sokak, No:13 Emek /ANKARA) yapılacaktır.

ITUC ETUC