Image Map

Çalışma Bakanlığı önündeki Asgari Ücret eylemimizin basına yansımaları

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla 3 Aralık Cuma günü Çalışma Bakanlığı önünde gerçekleştirdiğimiz eylemin basına yansımaları.

Korkusuz

Mersin Gazetesi

Başkent Ankara

Cumhuriyet

Günlük Evrensel

İstanbul Gazetesi

Eskişehir Sakarya Gazetesi

Birgün

Bodrum Yarımada

Gazete Pencere

ITUC ETUC