Image Map

DİSK Merkezi Kadın Eğitimi 2-3 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşti

DİSK üyesi sendikalardan kadın yönetici ve temsilcilerin katıldığı DİSK Merkezi Kadın Eğitimi 2-3 Aralık 2021 tarihinde İstanbul Silivri’de Family Otel’de gerçekleştirildi.

DİSK üyesi sendikalardan yaklaşık 80 kadının biraraya geldiği eğitim DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun açış konuşması ile başladı. Çerkezoğlu, DİSK Merkezi Kadın Eğitimi’nin içeriğine ve amacına değindi ardından DİSK 16. Genel Kurul’da alınan kararlar ve yapılan Anatüzük değişiklikleri ile gelecek dönemler için planlanan kadın örgütlenmesinden bahsetti.

Eğitimin ilk gününde birinci sunumu Nuran Gülenç “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” başlığı altında gerçekleştirdi. Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet kavramları üzerinden tartışma yürüten Gülenç, rollerin inşasına vurgu yaptı. Nuran Gülenç sunumunda “işyerinde şiddet ve taciz” ile buna karşı önlemlere ve sendikalarda kadınların durumuna da yer verdi.

İlk günün ikinci sunumu Özgün Millioğulları Kaya tarafından gerçekleştirildi. Millioğulları Kaya, kadın işsizliği ve istihdamının çerçevesini çizdikten sonra karşılıksız bakım ve ev içi emeğin arttığına da dikkat çekti. Sunumda pandeminin toplumsal cinsiyetlendirilmiş sonuçları olan ev içi emeğin artışı, bakım krizi gibi birçok konuda tartışma yürütüldü.

Eğitimin ilk günün son tartışması DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu tarafından “örgütlenme” başlığı ile gerçekleşti. Bu oturumda eğitime katılan DİSK’li kadın işçilerle birlikte DİSK’te kadın örgütlenmesinin araçları ve yöntemleri tartışıldı.

Eğitimin ikinci gününün sunumunda Prof. Dr. Kadriye Bakırcı, “ILO 190 sayılı İşyerinde Şiddet ve Taciz Sözleşmesi”nin içeriğini ve kapsamını aktardı. Daha sonra katılımcılar ile ILO 190 sayılı Sözleşme’nin Türkiye hükümeti tarafından onaylanması konusunda tartışma yürütüldü.

Tartışma sonrası DİSK Genel-İş sendikası İstanbul Konut İşçileri Şube Başkanı Nebile Irmak, bir kapanış konuşması gerçekleştirdi. 2021 yılı DİSK Merkezi Kadın Eğitimi, katılımcılara sertifika verilmesiyle son buldu.

ITUC ETUC