Image Map

Uluslararası sendikal hareketten 12 Aralık mitingimize destek: Birleşen işçiler asla yenilmez

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) 12 Aralık 2021 Pazar günü Kartal meydanında gerçekleşecek olan büyük işçi mitingiyle dayanışma mesajı gönderdi

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow’un 12 Aralık 2021 ‘Geçinmek İstiyoruz’ Mitingi’ne Mesajı:

Dünya genelinde ITUC üyesi 200 milyon işçi adına DİSK’in daha yüksek asgari ücret talebiyle düzenlediği mitingi dayanışma duygularımla selamlıyorum.

ITUC, bütün ülkelerde kanıta dayalı asgari geçim ücreti talebini desteklemektedir. Eğer asgari ücret, bir işçinin ailesiyle birlikte onurlu bir şekilde yaşaması için yeterli değilse, kesinlikle insana yakışır bir istihdamdan bahsedemeyiz.

Geçinmeye yetecek ücretler olmazsa istihdam ve ekonomik istikrar büyük bir riske atılmış olur. Kadın, erkek, yaşlı veya genç, bütün çalışanlar için makul ücretler sürdürülebilir bir ekonomin motorudur. Ücretler hayat pahalılığının gerisinde kalırsa toplumdaki herkes kaybeder.

İşte bu yüzden, Türkiye’deki herkes için insana yakışır ve geçinmeye yetecek bir asgari ücret talep ettiğiniz İstanbul mitinginizde tüm kalbimizle yanınızdayız. Birleşen işçiler asla yenilmez!

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Genel Sekreteri Luca Visentini’nin Mesajı

Sevgili Yoldaşlar,

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) ve ona üye 39 Avrupa ülkesinden 92 sendika konfederasyonu ve 45 milyon işçi adına, İstanbul’da düzenlediğiniz miting vesilesiyle, Türkiye’deki üyelerimizin insanca asgari ücret mücadelesini desteklediğimizi ifade etmek istiyoruz.

ETUC yıllardır, yoksulluk ve eşitsizliklere karşı adil ücretler için mücadele ediyor. İşçiler ve aileleri için yeterli ve yasal olarak güvence altına alınmış asgari ücret talep ediyoruz; özel sektör ve kamu sektöründeki tüm işçileri korumak için toplu sözleşme kapsamlarının genişletilmesini savunuyoruz; Türkiye’de sendikaları destekleyen, toplu pazarlık ve örgütlenme hakkını koruyan yasalar ve uygulamalar olması için mücadele ediyoruz.

Asgari ücret, işçiler ve ailelerinin hem ekonomik hem de sosyal olarak iyi koşullarda yaşamalarına fiilen imkan vermelidir.

Ucuz işçilik, uzun çalışma saatleri ve yaygın kayıt dışı çalışma aracılığıyla rekabet etmek ve Avrupa’nın taşeron üretim bölgesi olmak Türkiye’nin kaderi değildir.

ETUC, Türkiye’deki Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu ciddi adımlar atmaya çağırıyor: düşük bir asgari ücret artışı, hali hazırda azalan satın alma gücünü daha da azaltacaktır. Özellikle mevcut döviz kriziyle birlikte işçiler ve aileleri için yoksulluk artacaktır.

Mitinginizde ve insanca asgari ücret için düzenlediğiniz kampanyanızda başarılar diliyorum.

Dayanışmayla…

Luca Visentini

ETUC  Genel Sekreteri

ITUC ETUC