Image Map

ETUC ve FERPA’dan DİSK Emekli-Sen ile dayanışma açıklaması

ETUC ve FERPA Ortak Açıklaması

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) ve Avrupa Emekliler ve Yaşlılar Federasyonu (FERPA) Emekli-Sen ile dayanışma açıklaması yayınladı (26.01.2022)

 ETUC ve FERPA yaptıkları ortak açıklamada Emekli-Sen hakkında verilen kapatma kararını tüm Avrupa’da kullanılan temel bir hakkın ihlal edilmesi olarak yorumladı. Emeklilerin, haklarını korumak ve taleplerini savunmak için kendi sendikalarını kurma özgürlükleri olduğunu vurgulayan açıklamada kapatma davasının yaşlıların ve emeklilerin pandemi nedeniyle özel zorluklar yaşadığı bir döneme denk geldiği hatırlatıldı.

 Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) ve Avrupa Emekliler ve Yaşlılar Federasyonu (FERPA) olarak Türkiye’de Yargıtay’ın FERPA üyesi EMEKLİ-SEN’in faaliyetlerini bir kez daha yasaklamasını şiddetle kınıyoruz. Bu karar emeklilerin yaşam koşullarının zorlaştığı bir ülkede taleplerini savunmak için kendi sendikalarını kurma hakkını inkâr etmektedir.

Emekliler sendikası özelinde yaşanan bu hak ihlali, ekonomik ve sosyal boyutuyla zor bir dönemde ve pandemi nedeniyle Türkiye dahil olmak üzere Avrupa’nın farklı ülkelerinde yaşlı nüfusun daha fazla etkilendiği günlerde yaşanmaktadır.

İşçilerin ve emeklilerin temsilcileri olarak; yaşlılar arasında yaygınlaşan yoksulluğu durdurmak, insanca emeklilik hakkını güvence altına almak ve etkili sağlık hizmeti sağlayabilmek için bütün ülkelerde yeterli ekonomik yatırımların yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için daha dayanışmacı ve kapsayıcı bir Avrupa sosyal modeli inşa etmemiz gerekiyor.

Söz konusu karar, Avrupa genelinde kullanılan bir hakkı, emeklilerin temel haklarını ve taleplerini savunmak için kendi sendikalarına üye olma özgürlüklerini gasp etmektedir.

ETUC ve FERPA sizinle dayanışma içindedir ve emeklilerin hakları geri kazanılana kadar örgütlerinizle birlikte mücadele edecektir.

Sayılarımızla

Luca VISENTINI                                           Agostino SICILIANO

ETUC Genel Sekreteri                                  FERPA Genel Sekreteri

ITUC ETUC