Image Map

DİSK Enerji-Sen yönetici ve üyelerinin anayasal haklarını kullandıkları için polis şiddetiyle engellenmeleri kabul edilemez!

DİSK Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin’in de aralarında bulunduğu DİSK Enerji-Sen üye ve yöneticilerinin polis şiddetiyle engellenmelerine ilişkin DİSK Yönetim Kurulu adına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun yaptığı açıklama:

Yıllardır sarı sendika ve patron eliyle en ağır koşullarda çalıştırılan, hakları gasp edilen enerji işçileri anayasal bir hak olan sendikalaşma/sendika seçme haklarını kullanarak “enerji işçilerinin söz, yetki ve karar sahibi olduğu sendikası” DİSK-Enerji-Sen’de örgütlenmiş; işyeri işyeri, sokak sokak mücadele ederek örgütlü-örgütsüz enerji işçilerinin sesi olmuş DİSK Enerji-Sen, enerji işçilerinin teveccühüyle ülke barajını aşmıştır.

Baraj engelini aşarak üye sayısını katlayan sendikamızı engellemek isteyen Başkent EnerjiSa 23 Kasım’dan bu yana çeşitli bahanelerle aralarında DİSK Enerji-Sen üyelerinin de bulunduğu onlarca işçiyi işten çıkarmıştır.

Atılan işçilerin geri alınması talebiyle bugün Başkent EnerjiSa önünde bir araya gelen DİSK Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin’in da aralarında bulunduğu sendika yönetici ve üyeleri polis şiddetiyle gözaltına alınıp sonra serbest bırakıldılar.

DİSK Yönetim Kurulu olarak bu şiddeti, bu keyfiliği, bu fütursuzluğu ve bu yasa tanımaz tutumu kınıyoruz. Çeşitli bahaneler öne sürülerek işten çıkarılan işçilerin işlerine geri dönmesini ve DİSK Enerji-Sen sendikamızın sendikal faaliyetlerinin önündeki tüm engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz.

Atılan İşçiler Geri Alınsın!

Sendika Hakkı Engellenemez!

İnadına Sendika, İnadına DİSK!

ITUC ETUC