Image Map

İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu-2021 yayımlandı

  • Gerçek işsiz sayısı salgın öncesine göre (2019) 1,4 milyon arttı!
  • Çalışma çağındaki 63,7 milyon yurttaşın sadece 19,7 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda (KATİ)!
  • Her 100 kadından sadece 16,7’si kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda!
  • Gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 43!
  • Genç kadınlarda geniş tanımlı işsizlik yüzde 54!

Rapora erişmek için tıklayınız.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021 yılına ait Hanehalkı İşgücü Araştırması yıllık sonuçları (HİA) 23 Mart 2022’de yayımlandı. 2021 yıllık verileri TÜİK’in yeni metodolojisine dayanıyor. Bilindiği gibi TÜİK, Mart 2021’den beri aylık ve üç aylık verileri ayrı ayrı açıklıyor. Aylık veriler daha sınırlı iken üç aylık veriler daha geniş bir kapsama sahip.

TÜİK, istihdamda 2020 ile 2021 arasındaki bir yıllık dönemde 2,1 milyon kişilik bir artış olduğunu açıkladı. Böylece istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılında 28 milyon 797 bin olarak açıklandı. 2020 yılında yüzde 42,7 olan istihdam oranı ise 2,5 puanlık artışla yüzde 45,2 olarak açıklandı. Ancak TÜİK’in resmi istihdam verileri de tıpkı dar tanımlı işsizlik verileri gibi resmin sadece sınırlı bir kısmını göstermektedir. İstihdam verileri tek başına istihdamın niteliği konusunda bilgi vermemektedir. Bu nedenle alternatif istihdam hesaplamalarına da ihtiyaç vardır!

İşsizlik ve istihdam verileri bir bütün oluşturuyor. Sadece işsizliğe bakmak işgücü piyasalarından yaşanan gelişmeleri tam olarak anlamaya yetmiyor. Bilindiği gibi TÜİK düzenli olarak istihdam sayısını ve oranlarını açıklıyor. Ancak açıklanan istihdam oranlarının istihdamın niteliğine ilişkin yeterli bilgi vermekten oldukça uzak olduğu görülüyor. Bu sebeple DİSK-AR istihdamın niteliğine göre bir ayrıma giderek yeni bir istihdam verisi hesaplamaya başladı. DİSK-AR’ın yeni hesaplamaya başladığı istihdam verisinin adı: Kayıtlı ve Tam Zamanlı İstihdam (KATİ). KATİ tüm istihdamı değil kayıtlı ve tam zamanlı olarak çalışanların oranını ortaya koymaktadır.

ITUC ETUC