Image Map

DİSK-AR: 15 milyon işçisinin toplu is sözleşmesi yok!

DİSK-AR’DAN ARAŞTIRMA BÜLTENİ:

SALGIN DÖNEMİNDE
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMI GERİLEDİ

15 MİLYON İŞÇİNİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YOK!

  • Salgın döneminde özel sektörde toplu iş sözleşmesi kapsamı yüzde 6,9’dan yüzde 5,5’e geriledi.
  • Salgın döneminde özel sektörde toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında kalan işçilerin sayısı 841 bin arttı.
  • Sendika üyesi işçilerin yüzde 28’i toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında!
  • 616 bin işçi sendika üyesi olduğu halde toplu iş sözleşmesi kapsamında değil!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından yayımlanan sendikalaşma istatistiklerine göre Ocak 2022 döneminde sendikalı işçi sayısı 2 milyon 189 bin 645 kişi, sigortalı işçi sayısı ise 15 milyon 294 bin 362’dir. Böylece Ocak 2022 döneminde resmi sendikalaşma oranı yüzde 14,32’dir. Kayıtdışı işçilerin de hesaba katıldığı fiili sendikalaşma oranı yüzde 13,3’e düşmektedir.

Sendikal hakların etkin bir biçimde kullanılmasının önemli bir sacayağı olan toplu iş sözleşmesi kapsamı oranı Türkiye’de vahim bir hal almaktadır. Kamu sektöründeki yüksek sendikalaşma oranı nedeniyle toplam toplu iş sözleşmesi kapsama oranı yüzde 9,5 olarak görünse de özel sektörde çok daha düşüktür. Özel sektörde TİS kapsamı yüzde 5,5’tir.

DİSK-AR tarafından hazırlanan araştırma bülteninde Covid-19 salgınının toplu iş sözleşmesi kapsama oranına etkisi ele alınacaktır. Bu çerçevede toplu iş sözleşmesi (TİS) kapsamında sendikalı işçi sayısının salgın öncesi döneme (2019) göre değişimi ele alındı. Araştırma bülteninden özet bulgular şöyle:

  • Özel sektörde gerçek sendikalaşma kapsamı yüzde 5,5!
  • İşçilerin yüzde 90,5’i TİS kapsamında değil!
  • 616 bin sendika üyesi toplu iş sözleşmesinden yoksun!
  • Salgın döneminde 841 bin özel sektör işçisi TİS kapsamı dışına çıktı!
  • Sonuç: Covid-19 salgını toplu iş sözleşmesi kapsamını düşürdü!

Araştırma bültenine PDF formatında ulaşmak için: http://arastirma.disk.org.tr/?p=8614

ITUC ETUC