Image Map

Sempozyum: “6331 sayılı İSG yasasının 10. yıl değerlendirmesi ve Soma özelinde iş cinayetleri ve hukuksal sorunlar”

Soma Katliamının sekizinci, 6331 sayılı İSG yasasının yürürlüğe girişinin onuncu yılı vesilesiyle, 13 Mayıs 2022 Cuma günü Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da bir açılış konuşması yapacağı “6331 sayılı İSG yasasının 10. yıl değerlendirmesi ve Soma özelinde iş cinayetleri ve hukuksal sorunlar” sempozyumunun programı:

6331 SAYILI İSG YASASI 10. YIL DEĞERLENDİRMESİ
SOMA ÖZELİNDE İŞ CİNAYETLERİ VE HUKUKSAL SORUNLAR
13 MAYIS 2022 CUMA 10.00 • NAZIM HİKMET KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ/ŞİŞLİ

 

PROGRAM

  • | Açış Konuşması: Arzu Çerkezoğlu (DİSK Genel Başkanı)

10.30-12.30    | I. OTURUM
6331 SAYILI İSG YASASININ 10. YILINDA ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİLERİ
Moderatör: Üzeyir Ataman (Lastik-İş Sendikası Uzmanı)

  1. Yılında 6331 Sayılı İSG yasasının İşçi Sağlığı ve Güvenliğine Etkileri
    Nuran Gülenç (Birleşik Metal-İş İSİG Dairesi)

İSİG İşyeri Uygulamaları , Sorunlar ve  Çözümler
Dr. Ahmet Tellioğlu (İşyeri Hekimi, İYHD Genel Sekreteri)

Neoliberal Politikalar, Güvencesizlik ve İşçi Sağlığı – İş Güvenliği
Nail Dertli (Fişek Vakfı)

Soru, tartışma ve katkılar

 

12.30 – 13.30 | Ara – Öğle Yemeği

 

13.30-15.30    | II. OTURUM
SOMA KATLİAMI DAVASI VE HUKUKSAL SORUNLAR
Moderatör: Tevfik Güneş (DİSK İSİG Daire Müdürü)

İş Cinayetleri, Hukuk ve Adalet
Dr. Murat Özveri, (Avukat)

İSG ve Kamusal Denetim
Şeref Özcan (Emekli İş Başmüfettişi)

Hendek Yargı Süreci
Av. Elif Yetiğin

Soru, tartışma ve katkılar

 

ITUC ETUC