Image Map

Sempozyum: “Çalışırken ölmek istemiyoruz”

Soma Katliamının sekizinci, 6331 sayılı İSG yasasının yürürlüğe girişinin onuncu yılı vesilesiyle düzenlenen “6331 sayılı İSG yasasının 10. yıl değerlendirmesi ve Soma özelinde iş cinayetleri ve hukuksal sorunlar” sempozyumu 13 Mayıs 2022 Cuma günü gerçekleştirildi.

Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen DİSK Yönetim Kurulu üyesi Seyit Aslan’ın açılışı ile başlayan sempozyumda bir konuşma yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Türkiye’de Soma katliamından bugüne 45 Soma katliamı daha olduğunu ve bu alanda atılması gereken yapısal adımların atılamamasının bir tercih olduğunu vurguladı.

Genel Başkanımızın konuşmasının ardından  Sempozyum, moderatörlüğünü Lastik İş uzmanı Üzeyir Ataman yaptığı “6331 sayılı ISG yasasının onuncu yılında çalışma yaşamına etkileri” başlıklı oturum ile devam etti. Bu oturumda Birleşik Metal İş uzmanı Nuran Gülenç 6331 sayılı yasanın işçi sağlığı ve güvenliğine etkileri konusunda bir sunuş yaptı. İşyeri Hekimleri Derneği Genel Sekreteri Dr. Ahmet Tellioğlu ise İSİG işyeri uygulamalarında karşı karşıya kalınan sorunları anlattı. Fişek Vakfı’ndan Nail Dertli ise “Neoliberal politikalar, güvencesizlik ve işçi sağlığı ve iş güvenliği” başlıklı sunuşunu yaptı.

Sempozyum kapsamındaki “Soma davası ve hukuksal sorunlar” başlıklı ikinci oturum ise DİSK İSİG Daire Müdürü Tevfik Güneş’in moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Bu oturumda Avukat Dr. Murat Özveri, “İş cinayetleri, hukuk ve adalet”, Emekli İş Başmüfettişi Şeref Özcan ise”İSG ve kamusal denetim” başlıklı sunuşlarını yaptılar. Avukat Elif Yetiğin ise Sakarya Hendek havayi fişek fabrikasındaki patlamaya dair yargı sürecini anlattı.

Soru, tartışma ve katkıların alınması ile devam eden sempozyum, DİSK Yönetim Kurulu üyesi Seyit Aslan’ın değerlendirme ve teşekkür konuşması ile sona erdi.

Sempozyumu oturumlarını izlemek için aşağıdaki YouTube linklerine tıklayabilirsiniz:

ITUC ETUC