Image Map

Başkanlık rejiminin dört yıllık bilançosu: Ülke ve Çalışanlar Kaybetti!

 • Türkiye 24 Haziran 2018’de yapılan seçimle cumhurbaşkanlığı rejimine geçmişti! Dört yılda ne oldu? Ülke ve çalışanlar neler kaybetti?
 • Başkanlık rejiminde enflasyon yüzde 15’ten yüzde 74’e fırladı!
 • ABD doları 4,8 liradan 17,4 liraya yükseldi.
 • 2018-2022 arasında asgari ücret döviz cinsinden 92 dolar geriledi.
 • Başkanlık döneminde geniş tanımlı işsizlik oranı 5,4 puan, geniş tanımlı işsiz sayısı 2,6 milyon arttı.
 • Başkanlık rejiminde emeğin milli gelir içindeki payı yüzde 37,8’den yüzde 31,5’e geriledi.
 • Başkanlık rejiminde asgari ücretin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranı yüzde 53’ten yüzde 37’ye geriledi.
 • Başkanlık döneminde tüketici güveni dibe vurdu.

Rapora erişmek için tıklayınız.

24 Haziran 2018’de yapılan seçimlerle başlayan başkanlık rejimi sonrasında hem genel ekonomik göstergelerde hem de emek açısından yaşamsal öneme sahip göstergelerde ciddi bozulmalar yaşandı. Başkanlık rejimi enflasyon ve işsizliği artırırken bölüşüm göstergelerini kötüleştirdi. Asgari ücretin ve ücretlerin alım gücü düştü. Bölüşüm ilişkileri kötüleşti. Emeğin milli gelir içindeki payı azaldı.  Dört yıllık başkanlık rejimi uygulaması ülkeye olduğu kadar çalışanlara, işçiler de zarar verdi.

DİSK-AR tarafından hazırlanan bu araştırma raporunda başkanlık rejiminin asgari ücret, enflasyon, işsizlik, döviz kuru ve bölüşüm ilişkileri üzerine etkileri ele alınmaktadır. Rapordan özet bulgular şöyle:

 • Asgari ücret avro ve dolar karşısında geriledi
 • Başkanlık rejiminde asgari ücretlinin milli gelirdeki payı azaldı
 • Başkanlık döneminde resmi enflasyon yüzde 15,4’ten yüzde 73,5’e, gıda enflasyonu yüzde 18,9’dan yüzde 91,6’ya yükseldi
 • Başkanlık döneminde asgari ücret açlık ve yoksulluk sınırına göre geriledi
 • Başkanlık döneminde geniş tanımlı işsiz sayısı 2,6 milyon arttı
 • Başkanlık rejimi bölüşüm ilişkilerini kötüleştirdi
 • Başkanlık rejiminde ekonomiye güven dibe vurdu
ITUC ETUC