Image Map

Mültecilik, Göç ve Göçmen Emeği Sempozyumu

DİSK Göçmen İşçiler Dairesi’nin düzenlediği “Mültecilik, Göç ve Göçmen Emeği” sempozyumu 19 Haziran 2022 Pazar günü saat 10-18 arasında İstanbul Tabip Odası salonunda yapılıyor.

SEMPOZYUM PROGRAMI:

Açılış: DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu

Saat: 10.00

 1. Oturum: 30-11.30

Türkiye’de siyasi tartışmalar ve uluslararası ilişkiler bağlamında göç, göçmenler ve mülteciler.

Moderatör: A. Ebru Okten

 • Didem Danış (AB ile yapılan geri kabul anlaşması ve sonuçları)
 • Cenk Saraçoğlu (Türkiye’de mülteciler ve siyasal sonuçları)
 • Hale Gönültaş (Medya ve mülteciler)
 • Taha Elgazi (Mültecilerin gözünden sorunlar ve beklentiler)
 • Ludovic Voet – ETUC Genel Sekreter Yardımcısı (Mülteciler ve uluslararası siyasal sonuçları)

Saat: 11.30-12.30

Sorular, katkılar ve tartışma

Yemek arası: 12.30-13.30

 1. Oturum: 13.30-14.30

Türkiye işçi sınıfının bir parçası olarak göçmen ve mülteci işçiler, çalışma koşulları ve ortak mücadelenin imkanları.

Moderatör: Seyit Aslan

 • Sibel Karadağ (Mültecilerin çalışma koşulları ve pratikler)
 • Saniye Dedeoğlu (Mülteci işçiler Türkiyeli işçiler için tehdit mi?)
 • Selmin Kaşka (Ortak mücadele olanakları)
 • Adem Maarastawi (Mülteci işçiler işyerlerindeki çalışma koşullarını ve beklentilerini anlatıyor)

Saat: 14.30-15.30

Sorular, katkılar ve tartışma

Ara: 15.30-16.00

 1. Oturum: 16.00-17.00

Mülteciler ve bir arada yaşamanın koşulları.

Moderatör: Özlem Yalçınkaya Akdağ – İstanbul Kent Konseyi

 • Doğuş Şimşek (Neden bir arada yaşamalıyız?)
 • Nur Banu Kavaklı (Bir arada yaşamanın koşulları ve kültürel boyutu)
 • Erhan Keleşoğlu (Sınıf olarak bir arada yaşama ve dayanışma)
 • Sena Katırcı (Mülteci işçilerin bir arada yaşama pratikleri ve sonuçları)
 • Maroof Qaderi – Afganistan Sendikalar Konfederasyonu Başkanı (Farklı ülke deneyimleri)

Saat: 17.00-18.00

Sorular, katkılar ve tartışma

Saat: 18.10 kapanış

 

19 Haziran 2022

YER: İSTANBUL TABİP ODASI (Türkocağı Caddesi No: 9 Cağaloğlu İstanbul)

 

ITUC ETUC