Image Map

Basın Açıklaması: ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ!

Konya Şehir Hastanesi’ndeki silahlı saldırı ile ilgili olarak DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun basın açıklaması:

Konya Şehir Hastanesi’nde görev başındayken bir hasta yakınının silahlı saldırısına uğrayan Dr. Ekrem Karakaya’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Sadece üzüntülü değil öfkeliyiz. Çünkü bu insanlık dışı saldırı münferit değildir. Sağlık kurumlarında artan şiddet konusunda emek ve meslek örgütleri iktidarı defalarca uyardı. Şiddetin nedenlerini ve çözüm yollarını ülkeyi yönetenlere aktardı. Yasa teklifleri dahi hazırlanarak ülkeyi yönetenlere iletildi. Ancak görmediler, duymadılar, önlem almadılar.

Sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi ve piyasalaştırması politikalarına bağlı olarak, hastayı “müşteri”, sağlık emekçilerini “maliyet unsuru”, hedefi de “sınırsız müşteri memnuniyeti” olarak gören anlayışın sonucu olarak sağlık sistemi her gün yeni sorunlar üretiyor. Sağlık sisteminde giderek büyüyen devasa sorunların siyasi sorumluları hiçbir biçimde hesap vermezken, tüm sorumluluk “sınırsız müşteri memnuniyeti sağlamak”la görevlendirilen sağlık emekçilerinin omuzlarına bırakıldı. Bu da yetmezmiş gibi siyasi iktidarın en tepesinden “giderlerse gitsinler” denilerek hekimler hedef gösterildi. Tüm bunlara ek olarak, sağlık emekçilerinin sağlık sistemine dair tüm eleştirilerine, önerilerine, taleplerine, örgütlenmelerine, hak mücadelelerine karşı düşmanlaştırıcı bir yaklaşım sergilendi.

Pandemide gecesini gündüzüne katarak, evinden ailesinden ayrı kalarak, canı pahasına büyük bir mücadele veren sağlık emekçilerinin emeklerini değersizleştirilme, piyasalaşma sonucu tıkanan sistemin tüm sorunlarını sağlık emekçilerinin omzuna yıkma ve sesini çıkarına da “kapıyı gösterme” şeklinde özetlenebilecek iktidar politikalarını sorgulamadan bu şiddet sarmalından çıkma olanağı yoktur.

Sağlık alanındaki sorumlular başta olmak üzere siyasi sorumlulardan beklediğimiz “tweet” atarak üzüntü ifade etmeleri değildir. Bunu tüm yurttaşlar yapmakta, sağlık emekçilerinin acılarını paylaşmaktadır. Sorumluların yapması gereken yarattıkları yıkım ve şiddet ortamının hesabını vermeleri ve önlem almalarıdır.

Bizler, DİSK olarak sendikalarımızla ve diğer emek-meslek örgütleriyle birlikte, insanca koşullarda çalışma koşullarını sağlayana kadar, sağlıkta şiddete son verecek politikalar hayata geçirilene kadar, sorumlular hesap verene kadar mücadelemize devam edeceğiz.

Dr. Ekrem Karakaya’nın ailesine, sevenlerine ve tüm sağlık emekçilerine başsağlığı diliyor, bir kez daha üzüntümüzü ve öfkemizi dile getiriyoruz.

ITUC ETUC