Image Map

Genel Başkanımız AKPM toplantısına katıldı

Genel Başkanımız Arzu Çerkezoğlu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) İzmir’de düzenlenen çalışma hayatı ve sosyal haklar konulu toplantısına katıldı.

AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu’nun İzmir’de devam eden toplantısında “İşin Geleceği” başlıklı oturuma katılan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sendikalar ve sosyal haklar hakkında DİSK’in görüş ve önerilerini anlattı, farklı ülkelerinden gelen milletvekillerinin sorularına yanıt verdi.

Türkiye’de sendikalaşma ve grev hakkının önündeki engellere, pandemi sürecinde çalışma yaşamındaki gelişmelere dair bilgiler veren Genel Başkanımız, adil ücret, yıllık ücretli izin ve sendikal haklar gibi başlıklarda Türkiye’nin Avrupa Sosyal Şartı’na koyduğu çekincelerin kaldırılması gerektiğinin altını çizdi.

ITUC ETUC