Image Map

DİSK Temel Sendikacılık Eğitimi gerçekleşti

DİSK Temel Sendikacılık Eğitimi’nin ilk etabı, sendikalarımızın genç temsilcileri ile genç yöneticilerinin katılımıyla Gönen’de Kemal Türkler Eğitim ve Dinlenme Tesisleri’nde 5-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Alanında uzman hocalarımızın ve DİSK uzmanlarının konuşmacı olduğu eğitim programı, “Tanışma-Grup Oluşturma Eğitimi”, “İletişim ve Kolektif Çalışma”, “Temel İş Hukuku”, “Örgütlenme Deneyimleri”, “Belgesel Gösterimi ve Söyleşi: KAVEL”, “DİSK’in Kuruluşu ve Emek Tarihi”, “Örgütlenme ve Mücadele Alanı Olarak İSİG”, “TİS Süreçleri”, “Sosyal Güvenliğe Giriş”, “Toplumsal Cinsiyet Eğitimi”, “Uluslararası Kurumların Sendikal Örgütlenmeye Etkileri”, “Sosyal Medya ve Dijital Araçların Kullanımı”, emek ezgileri ve şiirlerinin seslendirildiği “kapanış etkinliği” gibi ders ve etkinliklerden oluştu.

Eğitimin birinci günü ulaşım ve tesise yerleşmeden sonra “Tanışma-Grup Oluşturma Eğitimi”nde Hande Nur İpek kimi oyunlaştırmalarla bir tanışma etkinliği düzenledi.

İkinci gün Süleyman İleri’nin “İletişim ve Kolektif Çalışma” eğitimiyle başladı. iletişimin temel kavramları ve iletişimde yaşanan/olası iletişim sorunlarının konuşulduğu ders, havanın güzel olmasından da faydalanılarak bahçede bir iletişim oyunla sonlandırıldı. Alparslan Savaş ise “Örgütlenme Deneyimleri” dersinde yakın tarihte yaşadığımız başarıya ulaşmış, kamuoyunca bilinen kendisinin de örgütleyicisi olduğu örgütlenme ve direniş deneyimlerini anlattı. Necdet Okcan “Temel İş Hukuku” dersinde hukuk nedir, nasıl kurulur sorularıyla başlayarak tarihten sınıfın hukuk yapıcılığını örneklerle anlattı. Eğitimin ikinci gününü Kavel Direnişi üzerine bir de kitap yazmış olan Zafer Aydın, “Çoban Ateşlerinin Yandığı Yerde KAVEL’de – KAVEL Grevi Belgeseli” ile sonlandırdık. Gösterim sonunda genç temsilcilerimiz Zafer Aydın’la söyleşme fırsatı buldular.

Eğitimin üçüncü günü Aziz Çelik’in “DİSK’in Kuruluşu ve Emek Tarihi” dersiyle başladı. Ders, Brecht’in “Okumuş bir işçi soruyor” şiiriyle başladı. Tevfik Güneş ise 6331 sayılı kanunun onuncu yılına denk gelen eğitimde “Örgütlenme ve Mücadele Alanı Olarak İSİG” dersini, kanunu çıkmaya zorlayan mücadele sürecini ve kanunun temel problemleri üzerine, mücadele alanı olarak İSİG alanının geleceğini konuştu. Faruk Özdemir, “Toplu İş sözleşmesi Süreçleri” dersini örneklerle anlattı. Üçüncü gün Murat Özveri’nin “Sosyal Güvenliğe Giriş” dersiyle, akıllara kazınan “Civanlıkta kocalığa güç sakla; pullu günde pulsuz güne pul sakla; savaşanda barışmaya yüz sakla.” atasözüyle sona erdi.

Dördüncü gün Nuran Gülenç’in 3 saatlik “Toplumsal Cinsiyet Eğitimi” ile başladı. Kıvanç Eliaçık ise “Uluslararası Kurumların Sendikal Örgütlenmeye Etkileri” dersine konfederasyonumuzun ve sendikalarımızın üyesi olduğu uluslararası örgütleri tanıtarak başladı. “Sosyal Medya ve Dijital Araçların Kullanımı” dersinde Umar Karatepe, işçi sınıfının mücadele ve propaganda aracı olarak sosyal medyanın kullanımı üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Eğitimin son gecesi olan dördüncü gece, Deniz Beyazbulut ve Fahrettin Engin Erdoğan’ın seslendirdiği emek ezgileri ve şiirleriyle sona erdi.

Eğitimin son günü kamp değerlendirmesi ve kamp derslerini içeren bilgi yarışması oyunundan sonra DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu’nun değerlendirme ve kapanış konuşmalarıyla sona erdi.

 

ITUC ETUC