Image Map

İzmir Torbalı: “Sendika haktır, engellenemez”

Gıda İş sendikamıza üye olduğu için işten atılan Marlboro işçileri ve Birleşik Metal İş sendikamıza üye olduğu için işten atılan Betonstar işçileriyle dayanışma için İzmir Torbalı’da kitlesel basın açıklamaları yapıldı. Açıklamalara DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyesi Seyit Aslan da katıldı 

İzmir Torbalı’da  sendikamıza üye oldukları için işten çıkarılan Marlboro işçileriyle dayanışma için fabrika önüne bir yürüyüş yapıldı. 

Yürüyüşün ardından Philsa Sigara Fabrikası önündeki basın açıklamasında bir konuşma yapan DİSK Yönetim Kurulu üyesi ve Gıda İş sendikamızın Genel Başkanı Genel Başkanı Seyit Aslan Marlboro işçilerin çalışma koşullarını ve sendikalaşma mücadelesini anlattı. 

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise Marlboro fabrikası önünde yaptığı konuşmada “Sendikalı olmak yasal ve anayasal hakkımızdır. Bunun karşısında duran herkesi, her türlü engeli örgütlü mücadelemizle ve dayanışmamızla aşacağız” dedi. 

Marlboro fabrikası önünde saat 12’de gerçekleştirilen basın açıklamasının ardından Betonstar fabrikasına geçildi.

Burada bir konuşma yapan DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu “Onlar bize bedel ödemeye kalkışırlarsa bilsinler ki biz de onlara bedel öteriz. Azdan az gider ama çoktan da çok gider” dedi. 

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise konuşmasına sendikalaşmanın ve sendikal haklarının kullanımının önündeki engelleri kaldırmak için mücadelenin süreceğini vurgulayarak “Bütün işçi sınıfı olarak hayalimiz ürettiğimiz değeri hakça paylaştığımız bir ülke yaratmak” diye konuştu.

ITUC ETUC