Image Map

DİSK Genel Başkan Yardımcısı Alaaddin Sarı’nın ITUC Kongresi’nde yaptığı konuşma


Sayın Başkan,

Değerli Delegeler,

Hepinizi Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) adına içtenlikle selamlıyorum. 22 farklı işkolunda çalışan 200 bin üyemizin dayanışma dileklerini iletmek istiyorum.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen işçiler olarak, 5 gündür Avustralya işçi sınıfının misafiri olarak burada pandeminin, iklim krizinin, teknolojinin ve savaşların etkilerini konuşuyoruz. İstihdamı, ücretleri ve sosyal güvenliği tartışıyoruz. Barış, demokrasi ve sosyal adalet mücadelesindeki kararlığımızı ortaya koyuyoruz. Umarım hepimiz ülkelerimize, sendikalarımıza ve işyerlerimize yeni deneyimler ve yeni fikirlerle döneceğiz.

Öncelikle dün yapılan seçimlerde genel sekreterlik görevine seçilen Luca Visentini’yi tebrik etmek istiyorum. Onunla beraber görev yapacak yeni sekreteryamıza da başarılar diliyorum. Luca ile beraber geçtiğimiz yıllarda Avrupa düzeyinde önemli ortak faaliyetlere imza attık. Bu faaliyetlere küresel düzeyde devam edeceğiz. Ayrıca, değişim arzusunu kararlılıkla temsil eden genç bir sendikacı olan Kemal Özkan’ı, genel sekreterlik adaylığı sırasında, sendikal hareketin evrensel değerlerini başarıyla dile getirerek ITUC’un geleceği için ortaya koyduğu yaklaşım ve programdan dolayı tebrik etmek istiyorum.

Ayrıca, geçtiğimiz hafta İstanbul Taksim’de gerçekleşen terörist saldırı sonucunda hayatını kaybeden insanları saygıyla anıyor ve bu barbarca saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Değerli arkadaşlar,

İşçiler olarak dünyanın farklı ülkelerinde, çok boyutlu bir krizle karşı karşıyayız. Pandemi, iklim krizi, dijitalleşme ve savaşlar yoksulluğu, işsizliği, güvencesizliği arttırıyor. İşte bu noktada ITUC Kongresi’nin sloganı bize yol gösteriyor. “Yeni bir toplumsal sözleşme!”

Yoksulluğa sürüklenen işçiler için yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyacımız var. Tüm dünya işçilerinin sosyal güvencelerinin ortadan kaldırılmasını önlemek için yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyacımız var. Kongremiz devam ederken dünyanın dört bir yanında işçiler haklarını savunmak ve geliştirmek için fabrika önlerinde, işyerlerinde, sokaklarda ve grevlerde mücadele ediyorlar. Yeni bir toplumsal sözleşmeyi hayata geçirebilmemiz bu mücadelelerin başarısına doğrudan bağlıdır.

Bütün dünyada emekçiler benzer tehlikelerle karşı karşıya. Dolayısıyla tüm dünya işçileri olarak ortak çözümlere yönelmeliyiz.

Özellikle dijitalleşmenin istihdamı dönüştürdüğü bir çağda teknolojik gelişmelerin emekçiler üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için yeni çözümler üretmeliyiz. Bütün dünyada çalışma saatlerini düşürerek işsizliği azaltacak kamusal politikalara öncelik vermeliyiz. Yeni toplumsal sözleşme hedefimiz işçilerin çalışma yaşamında karşılaştığı zorluklar için çözümleri de içermelidir.

Dünya genelinde yaşanan iş kazalarında 15 saniyede bir, bir işçi hayatını kaybediyor. Bunun durdurulması yeni toplumsal sözleşmemizin ayrılmaz parçalarından biri olmalıdır. Yeni toplumsal sözleşmenin temeli işçilerin ölümüne değil, insanca yaşamasına dayanmalıdır. Ayrıca yeni toplumsal sözleşmeyle işçilerin sendikalaşması güvence altına alınmalı ve toplu sözleşme kapsamı tüm çalışanları içerecek şekilde genişletilmelidir.

Değerli kardeşlerim,

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de işçiler yoksulluk ve güvencesizlikle karşı karşıya. Sendikalaşmak isteyen işçiler işten atılıyor ve hakları gasp ediliyor. Buna rağmen her gün binlerce işçi sendikalara katılıyor. Mücadeleye dahil oluyor. Onlardan aldığımız güçle DİSK olarak ITUC Kongresi’ni selamlıyoruz.

Savaşların ve ölümlerin olmadığı, sosyal adalet ve eşitliğin sağlanacağı bir dünyaya olan inancımızla kongre çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Teşekkürler

ITUC ETUC