Image Map

DİSK Kadın Temsilciler Kurulu toplandı

16. Genel Kurulumuzdaki tüzük değişikliği ile oluşturulan DİSK Kadın Temsilciler Kurulu 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Beşiktaş’ta toplandı. Kurulun sunuculuğunu Farplas direnişçisi kadınlardan Betül Oral yaptı. DİSK Kadın Temsilciler Kurulu İranlı kadınların mücadelesinin selamlanmasıyla başladı: Kadın, yaşam, özgürlük!

Kadın Temsilciler Kurulumuzun ilk toplantısının açış konuşmasını DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı. Çerkezoğlu’nun açış konuşmasında şunlara değindi: “İlk Kadın Temsilciler Kurulumuz ile birlikte tarihi bir adım atıyoruz. DİSK’in tarihinde bu önemli adımın parçasıyız hep birlikte. Bunun gururunu ve onurunu yaşıyoruz. İktidarın en üst düzeyden kadın ve erkeğin eşit olmadığını vaaz ettiği, kadınların ikinci sınıf insan, ikinci sınıf işçi olarak görüldüğü bir ülkede kadına yönelik şiddetin daha fazla arttığına tanıklık ediyoruz”

DİSK Kadın Temsilciler Kurulu’nda Genel Başkanımız Arzu Çerkezoğlu’nun açış konuşmasının tamamı.

DİSK Kadın Temsilciler kurulu DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun açış konuşmasının ardından Prof. Dr. Gülay Toksöz’ün “Toplumsal cinsiyet perspektifinden kalkınma politikaları ve sendikalaşma” başlıklı sunumu ile devam etti.

Kadın Temsilciler Kurulumuz, öğleden sonraki oturumu yönetmek üzere Divan seçimi gerçekleştirdi. Divana, Genel-İş Konut İşçileri Şubesi Başkanı Nebile Irmak, Birleşik Metal-İş Şube Eğitim Sekreteri Gülhanım Gürbüz, DİSK Tekstil İşyeri Sendika Temsilcisi Nergis Atik ve Lastik-İş İşyeri Sendika Temsilcisi Aylin Yılmaz Öcal seçildi.

Divan seçimi sonrası, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Beşiktaş Dünya Barış Parkı’nda bir basın açıklaması gerçekleştirilerek DİSK Kadın Komisyon’nun 25 Kasım bildirisini okundu. Basın bildirisini Lastik-İş İşyeri Sendika Temsilcisi Ebru Akçay okudu.

DİSK Kadın Temsilciler Kurulu, basın açıklamasının ardından Divan yönetimiyle devam etti.

DİSK Kadın Temsilciler Kurulumuz, farklı işkollarından ve bölgelerden gelen temsilcilerin konuşmaları ile devam etti.

DİSK Kadın Temsilciler Kurulu Genel Başkanımız Arzu Çerkezoğlu’nun kapanış konuşması ile sona erdi: “İşyerlerinden getirdiğimiz, bütün coşkuyu, umudu buraya taşıdık” “Artık biz yeni bir toplumsal düzen istiyoruz”

ITUC ETUC