Image Map

“10. Yılında 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Değerlendirmesi” toplantısı İstanbul’da başladı

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneğinin “10. Yılında 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun Değerlendirilmesi” başlıklı 4-5 Kasım tarihleri arasında iki gün sürecek olan etkinliği, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde açış konuşmalarıyla başladı.

İki sürecek toplantı süresince “Sendikal Örgütlenme ve Sendikal Güvenceler”,  “Sendikal Örgütlenme Hakkı ve Örgütlenme Modeli”, “İşçilerin Temsili ve Yönetime Katılma”, “Sendika Özgürlüğünün Güvencesi”, “Toplu Sözleşme Sisteminin Etkinliği”, Toplu İş Sözleşmesinin Düzeyi ve Türleri”, “Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi”, “Toplu İş Sözleşmesinin Düzenleme Alanı ve Etkileri”, “Toplu İş Uyuşmazlıklarında Barışçı Çözüm Yolları”, “Grev Hakkı”, “Grev Yasakları ve Grev Ertelemesi”, ile “Sosyal tarafların Görüşleri” oturumları gerçekleşecek. Toplantı’nın açılış etkinliğine DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu ve DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Aslan ile Konfederasyonumuza bağlı sendikaların yöneticileri ve uzmanları da katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun yarattığı sorunları değerlendirdi: “Milyonlarca işçi çeşitli nedenlerle Toplu İş Sözleşmesi hakkını kullanamıyor. Grev hakkı fiilen kullanılamaz durumda. 6356 sayılı yasanın artık sendikalaşma ve sendikal hakların kullanımının önünde çok ciddi bir engel olduğunu görmek ve tepeden tırnağa değiştirerek demokratik bir sendikal mevzuatı kurmak mümkün.”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun açış konuşmasının tamamını youtube hesabımızdan izleyebilirsiniz.

ITUC ETUC