Image Map

L20 Sendikalar Zirvesi Endonezya’da düzenlendi

G20 ülkelerinden sendikaların bir araya geldiği L20 (Labour20/Emek20) toplantısı 13-14 Kasım 2022 tarihlerinde Endonezya’nın Bali adasında düzenlendi. DİSK’in de katıldığı ve Covid19, iklim krizi ve teknolojinin istihdama etkilerinin tartışıldığı L20’de işçilerin, güvencesizlik ve artan gıda ve enerji fiyatlar nedeniyle yoksulluk ve açlık riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Ukrayna savaşı G20 Zirvesi’ne damgasını vururken L20 barış çağrısıyla başladı. L20 katılımcıları Rusya’yı ateşkes ilan etmeye davet ederken Rusya ve Belarus’ta savaş karşıtlarına yönelik baskıları protesto ettiler. Eşitsizliğin demokrasiye olan güveni zayıflattığını ve çok uluslu şirketlerin piyasadaki hakimiyetinin küresel gelişmeyi olumsuz etkilediğini vurgulayan sendikalar, G20 hükümetlerini ücretleri arttırmaya, toplu sözleşme kapsamını genişletmeye ve sosyal güvenliğe daha fazla yatırım yapmaya çağırdılar.

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow yaptığı açılış konuşmasında: “Başta gençler, kadınlar ve göçmenler, milyarlarca işçi benzeri görülmemiş bir gelir kaybına uğradı, sosyal güvenlikten mahrum kaldı. Ama 2021 yılında dünya ekonomisi 500 yeni milyarder yarattı ve servetleri Endonezya’nın GSYH’nin 2 katı kadar arttı” diyerek sosyal adalet ihtiyacını vurguladı.

Burrow’a göre: “İklim krizi L20 tartışmalarının merkezinde yer alıyor. Çünkü iklim bilimciler uyarıyor: karbon emisyonunu radikal şekilde azaltmalıyız. Gezegeni kurtarmak için acilen adil geçiş politikalarına ve yenilenebilir enerjiye geçmeli, okyanusları ve ormanları korumalıyız.”

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow

“L20 sendikaları için “İnsanca İş” G20 ülkelerinin önceliği olmalıdır. Yeni istihdam yaratılmalı ve kayıt dışı istihdam kayıt altına alınmalı. Küresel tedarik zincirlerinde çocuk işçiliği ve kölelik ortadan kaldırılmalı, kadınların istihdama katılımı teşvik edilmeli ve İSİG önlemleri güçlendirilmeli.

Kemer sıkma politikaları ve özelleştirmeler zaten yetersiz olan kamu hizmetlerini zayıflattı. Covid19, ekonomik kriz ve savaşlar küresel ekonomiyi daha kötü hale getirdi. Küresel bir iyileşme ancak eşitlik ve sosyal adalet temelinde yeni bir toplumsal sözleşme ile mümkündür.”

L20 toplantıları kapsamında dijital platform çalışanlarının sorunları da değerlendirildi. Farklı ülke örnekleriyle platform çalışanlarının çalışma koşulları, sendikal deneyimler ve yasal düzenlemeler tartışıldı. TUAC Genel Sekreteri Veronica Nilsson, platform şirketlerinin dünyanın en büyük şirketleri arasında olduğunu ama pek çok ülkeden mevzuattaki boşluklardan faydalanarak işçi haklarını ihlal ettiklerini ve vergi ödemekten kaçındıklarını belirtti.

 

 

l20_statement_en

L20 2022 Bildirisi

ITUC ETUC