Image Map

DİSK’in 2023 takvimi çıktı: Mücadelemizin mekanları, mücadelemizin hafızası

“Her toplumsal grup ancak mekânla birlikte hatırlayabilir” Henri Lefebvre

Modern dünya devasa bir emek sürecinin ürünüdür. Emek, insanın varoluşunun koşuludur.

Ancak kapitalist sistem tam da kendisini üreten emek sürecini unutturmak üzerine kuruludur.

Emek sürecinin yanı sıra emekçilerin mücadelesi de unutturulmak istenir. “Geçmişin yıkımı” ile kolektif hafızamız silinir.

Oysa “geçmiş” geride kalmış bir şey değildir. Tersine geçmişin tortusu bugün de bizlerle yaşamaktadır. Geçmiş bu anlamda çeşitli biçimlerde kurduğumuz bir “anlatıdır”.

Hayatı anlamlandırabilmek ve her saniyesi ile canlı, hareketli bir dünyanın neresinde olduğumuzu bilmek açısından hafıza, hem insanın hem de toplumun kendisini tanımlamasında önemli bir noktadır. Toplumsal hafıza iki temel üzerinden ayakta kalır; bunlar mekan ve zaman kavramlarıdır.

DİSK’in 2023 takvim sayfaları emek süreçlerinde her gün yeniden kurulan mekanlar ile geçmişteki emek mücadeleleri arasında bir köprü oluşturmayı hedefliyor. Bugün çalıştığımız, ürettiğimiz, işe gidip geldiğimiz, öylesine geçtiğimiz mekanlarda, mücadelemizin hafızasını diri tutmayı amaçlıyor.

Emeğin Türkiyesi ve emeğin dünyası mücadelemizin yeni yılı hepimize kutlu olsun diyoruz.

 

 

 

 

 

 

ITUC ETUC