Image Map

Grev yasağına teslim olmayan Bekaert işçileriyle dayanışma ziyareti

Grev yasaklarına karşı direnen ve grev haklarını grev yaparak savunan Birleşik Metal İş sendikamızın üyesi Bekaert işçileriye dayanışma için bir ziyaret gerçekleştirildi.

Birleşik Metal İş Sendikamızın örgütlü olduğu İzmit’teki Bekaert işyerinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından alınan grev kararının “Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte” olduğu iddiasıyla haksız ve hukuksuz bir biçimde ertelenmesinin ardından işçiler grev haklarını grev yaparak savunma kararını almışlardı.

Grevin dördüncü gününde, 16 Aralık Cuma günü saat 17’de İzmit’teki fabrikaya kitlesel bir dayanışma ziyareti gerçekleştirildi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Alaaddin Sarı, DİSK Yönetim Kurulu üyesi Seyit Aslan, DİSK Kocaeli Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, sendikalarımızın genel merkez ve şube yöneticilerinin yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri de ziyarete katıldı.

Birleşik Metal İş Kocaeli Şube Başkanı Telat Çelik, “Bugün bizim düğünümüz. Zulme direnmek için buradayız. Bugün Bekaert işçileri yeni bir yol var, çare var. Bize dayatılan sahte enflasyona karşı, greviniz nasıl olsa yasaklanacak, benim verdiğim üç kuruşa tabi olacaksınız diyen işverene karşı buradayız” dedi.

Türkiye işçi sınıfı 1’den büyüktür

Çelik’in ardından konuşan Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu işçilerin talepleri hakkında bilgi verdi. “Bu fabrika dünya tekeli Belçika firmasıdır. İşçiler 2.3 Euro, Belçika’ya göre. Belçika’da saat ücretleri 25 Euro. Asgari ücret ne biliyor musunuz? 1842 Euro. Biz ne istiyoruz? 5 Euro olmasını” diyen Adnan Serdaroğlu grev yasağı ile İzmit fabrikasındaki ücretlerin Belçika işçisininin en az ücretinin yarısına bile gelmesine engel olunduğunu söyledi.

DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu grev yasağı ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Bir gece ansızın Bekaert’in önüne geldiler; adresi şaşırmışlar. Gece 3 buçukta geldiler, bir kağıt verdiler. Üzerinde bir kişinin imzası vardı. ‘Ey Bekaert işçisi, ben sizin grevinizi yasaklıyorum. Türkiye işçi sınıfı 1’den büyüktür. İşçi sınıfı anayasaya aykırı kim olursa olsun cumhurbaşkanı da olsa, padişah da olsa anayasayı çiğneyenlerin karşısında durmuştur; duracaktır. Kararı tanımadık, tanımıyoruz, tanımayacağız.”

“Milli güvenlik dedikler sermayenin güvenliği”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da burada yaptığı konuşmada “Cumhurbaşkanı kararnamesiyle, tek imzayla milyonlarca işçinin, çoluğunun çocuğunun en temel hakkı grev hakkı ortadan kaldırılıyor. Bir ülkede işçilerin grev hakkı engelleniyorsa bu sadece işçilerin değil emeğiyle geçinen herkesin ekmeğinin tehdit altında olması demektir” dedi. Bu ülkede grevleri yasaklamaya yemin etmiş bir siyasi iktidarın olduğunu söyleyen, geçmişte de milyona yakın işçinin grev hakkının erteleme adı altında yasaklandığını hatırlatan Arzu Çerkezoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Bir zamanlar, grev gözcüsü önlüğünü giyen ve fotoğraf çektirenler bugün grevleri yasaklamaya yemin etmişler. Aynı zamanda grevleri yasaklamakla övünüyorlar. Bugün Bekaert işçisinin ortaya koyduğu direniş, mücadele sadece bu fabrikada arkadaşlarımızın mücadelesi değil, bu ülkede emeğiyle geçinen, alnının teriyle evine ekmek götürmeye çalışan bütün işçi sınıfının mücadelesidir.”

Grev yasağına teslim olmayan, grev hakkına sahip çıkan, tezgah başından kalkıp burada grev çadırını kuran Bekaert işçilerini selamlayan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu,  ülkeyi yönetenlerin bir kez daha sermayeden yana tercihini koyduğunu söyledi:

“Onların milli güvenlik dedikleri sermayenin güvenliği sadece. Ülkeyi yöneten siyasi iktidara, cumhurbaşkanına sesleniyoruz bu yetki, patronların, işverenlerin elinde olmayan yetki cumhurbaşkanının elinde var. Bu işçiler bu yetkiyi size grevleri yasaklayın diye vermedi. Açlık sınırının altında asgari ücrete milyonları mahkum edin diye vermedi. Geleceğini karartın diye vermedi. Zengini daha zengini yapın, fakiri daha fakir yapın diye vermedi. Asla teslim olmadık; teslim olmayacağız.”

Konuşmaların ardından dayanışma ziyareti grev halayı ile son buldu.

ITUC ETUC