Image Map

Hukuksal, tarihsel ve toplumsal bir hakikat asla değiştirilemez: Taksim 1 Mayıs alanıdır

Taksim 1 Mayıs alanıdır!

Anayasa Mahkemesi’nin 1 Mayıs kararıyla ilgili olarak DİSK Yönetim Kurulu’nun açıklaması

DİSK’in, İstanbul Valiliğinin,  1 Mayıs 2016 tarihinde Taksim’de yapılmak istenen 1 Mayıs anma ve kutlamaları yasaklaması ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne yapmış olduğu başvuru reddedilmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin 08 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2017/36389 Başvuru No.lu kararı 9’a 6 oy çokluğu ile alınmış, Yüksek Mahkeme başkanı da karşı oy kullanmıştır.

Taksim’de 1 Mayıs kutlamaları yapma girişimleri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir çok kez takipsizlik kararı verilmiş,  açılan ceza davalarında ise beraat kararları verilmiş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 27/11/2012 tarihli, 38676/08 başvuru numaralı DİSK & KESK Türkiye Kararında da, Taksim’de 1 Mayıs yasaklamalarına ilişkin ihlal kararı verilmiştir.

Bu nedenle DİSK Anayasa’ya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına aykırı bu karar ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurma kararı almıştır.

Hukuksal, tarihsel ve toplumsal bir hakikat asla değiştirilemez:

Taksim 1 Mayıs alanıdır!

ITUC ETUC