Image Map

Vergi adaletsizliği devam ediyor: Vergi dilimlerindeki haksızlık giderilmedi

Vergi dilimleri ile ilgili olarak DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun açıklaması:

2023 yılı gelir vergisi tarife dilimleri Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati tarafından açıklandı. Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimi 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimi 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıldı.

İşçilerin yıllardır gelir vergisi tarife dilimlerinde yaşadığı haksızlık giderilmemiş oldu. Gelir vergisi tarife dilimlerinin yıllardır yeniden değerleme oranı, enflasyon ve asgari ücret artışı oranından daha az artırılması nedeniyle işçiler, çalışanlar büyük kayıp yaşamakta. Yıllardır gelir vergisi tarife dilimlerinin kasıtlı olarak düşük belirlenmesi sonucu çalışanlar hızla ikinci ve üçüncü vergi tarife dilimine giriyor ve yıl içinde ciddi gelir kaybına uğruyorlar. Yüksek enflasyonun kemirdiği ücretleri bir yandan da vergi tarife dilimleri kemiriyor.

Bilindiği gibi gelir vergisi tarife dilimleri 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre belirlenmektedir. Buna göre her yıl uygulanacak vergi dilimleri, yeniden değerlendirme oranında artırılarak tespit edilmektedir. Yasa’da Cumhurbaşkanına tanınan yetki ile buradaki oranların yüzde 50’ye kadar artırılması ve eksiltilmesi mümkün olabilmektedir. Bugüne kadar Cumhurbaşkanı bu yetkisini hep işçilerin aleyhine olacak şekilde kullanmayı tercih etmiş ve tarife dilimleri yeniden değerleme oranının altında arttırılmış ve bu tercih sonucu böylece çalışanların yılın ilk aylarında üst vergi dilimlerine geçtiği, ücretlerinin yıl içinde azaldığı, patronlarıyla eşit oranda vergi ödediği adaletsiz bir düzen ortaya çıkmıştı.

Vergi tarife dilimleri adaletsizliği uzun yıllardır süren ve derin bir adaletsizliktir. İşçilerin yıllardır gelir vergisi tarife dilimlerinde yaşadığı haksızlığını bir nebze olsun gidermek için Cumhurbaşkanı’nın yetkisini kullanarak birinci vergi tarife dilimini 105.000 TL olarak saptamaya yönelik çağrımıza kulak verilmemiştir. Cumhurbaşkanı bir kez bile işçi lehine bir yetki kullanmamıştır. Adaletsizliğin devam etmesi yönünde bir tercihte bulunmuştur.

2000’den bu yana yeniden değerleme oranı kuruşu kuruşuna uygulansaydı önümüzdeki yıl gelir vergisinin ilk dilimi 70.000 TL değil 182.109 TL olacaktı. 22 yıl önce ilk dilim brüt asgari ücretin 21 katı iken gelecek yıl sadece 7 katı oluyor.

Öte yandan gelir vergisinin ilk dilimi asgari ücret artış oranında artırılsaydı en az 219 bin TL olması gerekirdi. 2023 yılı ilk vergi diliminin 70 bin lira olarak belirlenmesiyle yıllardır biriken bu adaletsizlik devam etti.

Bu hatadan dönülmeli, işçilerin “dilim dilim soyuluyoruz” diyerek tepki gösterdiği bu adaletsizliğe son verilmelidir.

Öte yandan 2006 yılından önce olduğu gibi ücretlilerin gelir vergisi oranı, gelir vergisi oranından 5 puan düşük olarak yüzde 10 olarak saptanmalı, bunun için gerekli mevzuat değişikliği yapılmalıdır.

DİSK olarak vergide adalet mücadelemiz devam edecektir.

ITUC ETUC