Image Map

Vergide adalet için imza kampanyamız başladı!

Bir yandan yüksek enflasyon bir yandan artan vergi yükü ile ücretlerimiz erimeye devam ediyor.

Yüksek enflasyon nedeniyle büyük alım gücü kaybı yaşayan bizler bir de vergi yükünün altında eziliyoruz. Ücretlerimiz artsa bile önemli bir bölümü vergiye gidiyor.

Biz ücretli çalışanlar için hem vergi oranlarının yüksek olması hem de vergi dilimi tarife tutarının düşük belirlenmesi, elimize geçen ücretin yıl içinde azalmasına yol açıyor. Bu yüzden biz ücretliler her yıl daha erken üst vergi dilimine giriyoruz ve ücretlerimiz üzerindeki vergi
yükü giderek artıyor.

Bu gerçeklerden hareketle vergide adalet mücadelemizi şimdi de imza kampanyamızla sürdürüyoruz.

Örgütlü olduğumuz tüm işyerlerinden başlayarak, kentlerin meydanlarında, sokaklarında, işe gidip geldiğimiz duraklarda, nerede bir DİSK’li işçi varsa orada taleplerimizi toplumun geniş kesimlerine ulaştırıyoruz.

Sadece DİSK’li işçileri değil tüm işçileri, ücretiyle geçinen herkesi bulunduğu her yerde imza toplamaya çağırıyoruz.

TALEPLERİMİZ: 

  1. Gelir vergisi oranı ücretlilerde yüzde 10’a düşürülmelidir.
  2. Vergi tarife dilimleri en az asgari ücret veya yeniden değerleme oranında artırılmalıdır.
  3. İşverenlere uygulanan 5 puan SGK prim desteği çalışanlara da uygulanmalıdır.
  4. Çağdışı damga vergisi tümüyle kaldırılmalıdır.

İmza metnimizi indirip hemen imza toplamaya başlamak için linki tıklayınız:  

http://disk.org.tr/wp-content/uploads/2022/12/Vergi-İmza-Metni.pdf

ITUC ETUC