Image Map

Emek ve meslek örgütlerine yönelik kuşatma kabul edilemez: TTB susturulamaz!

TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması davasına, hekimlere ve muhalefete yönelik baskılara karşı DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun açıklaması:

Konfederasyonumuz DİSK olarak emek ve demokrasi mücadelesinde her zaman yan yana, omuz omuza ve dayanışma içinde olduğumuz Türk Tabipleri Birliği, toplumun sağlığını ve insanca yaşamı öncelikle gözeten, bu doğrultuda eleştirel/bilimsel/etik aklı en büyük dayanağı yapan, yönetiminde katılımı ve demokrasiyi içselleştirmiş, amaç ve ilkelerinden taviz vermeyen tutumuyla köklü bir geleneğe sahip bir kurumdur.

İktidarın karşısında halkın ve temsil ettikleri toplumsal kesimin yararına tutum aldıklarında yetkileri kısıtlanan, mesleki ve mali özerklikleri daraltılan örgütler/kurumlar gibi TTB de bugün bir kez daha hedef haline getirilmekte, çeşitli saldırılara uğramaktadır. 2020 yılında “Çoklu Baro” düzenlemesiyle birliği hedef alınan avukatlardan sonra iktidar, gözünü şimdi de TTB’ye dikmiştir. “Herhangi bir iktidara yaslanmayı her zaman reddetmiş” olan TTB, tam da bu nedenle iktidarın hedefi haline gelmiştir.

10 Ocak 2023’te görülecek olan TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması davası emek ve meslek örgütlerinin vesayet altına alınması hedefinin bir parçasıdır.

TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması davası, sadece TTB’ye yönelik bir “kuşatma/baskılandırma/yargılama” değil, demokrasiye, hak ve özgürlüklere, iktidara muhalif olan düşünce ve kurumlara yönelik bir saldırıdır.

Şunu bir kez daha ifade ediyoruz ki:

Emek ve meslek örgütlerini arka bahçesi yapmaya yemin etmiş bir iktidarın, demokratik yaşamın bütün unsurlarını ortadan kaldırmaya yönelik tüm bu adımları boşa çıkacak, bu ülke en demokratik, en barışçı, en özgürlükçü, en adil, en eşitlikçi biçimiyle yeniden kurulacaktır!

ITUC ETUC