Image Map

DİSK Heyeti Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’i Ziyaret Etti

Genel Başkanımız Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekreterimiz Adnan Serdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcımız Remzi Çalışkan’dan oluşan DİSK heyeti, depremden sonra alınması gereken sosyal politika önlemleriyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof.Dr. Vedat Bilgin’i ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmede Bakan Prof. Dr Vedat Bilgin’e DİSK’in önerileri anlatan “Depremin Yaralarını Sarmak ve Ülkeyi Yeniden Kurmak İçin Sosyal Politika Talepleri” başlıklı raporumuz sunuldu, konuya dair görüş alışverişinde bulunuldu.

ITUC ETUC