Image Map

Genel Başkanımız Arzu Çerkezoğlu “Kadın ve İktisat” kongresine katıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Planlama Ajansı tarafından düzenlenen “İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi” kapsamında organize edilen “Kadın ve İktisat Kongresi”, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapıldı.

“İkinci Yüzyıla Girerken” oturumuna DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun yanı sıra İzmir Köy Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer ve TÜRKONFED İDK Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar konuşmacı olarak katıldı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye’de her 3 kadından 1’isinin işsiz olduğunu söyleyerek, kadın emeğinin daha fazla ayrımcılık, daha fazla güvencesizlik ve düşük ücret ile karşı karşıya olduğunu örnekleriyle anlattı.

Kadın mücadelesi açısından tarihsel bir dönem geçildiğinden bahseden Çerkezoğlu, “İstanbul Sözleşmesi’nden bir gece yarısı kararnamesi ile çıkılan, kadın cinayetleri davasında tahrik, iyi hal indirimi gibi yargı kararlarının devam ettiği, ILO’nun 190 sayılı işyerlerinde şiddet ve taciz sözleşmesinin halen imzalanmadığı bir dönemde yapacak çok işimiz ve sorumluluklarımız var” dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu kadın emeğine dair somut önerilerimizi şu şekilde sıraladı:

  • Kadınlara özgü işler olarak tarif edilen bakım yükünün kadının üzerinden alınmasını sağlayacak bir toplumsal politikaya ve yerel yönetimlerden merkezi idareye kadar atılması gereken adımlara ihtiyaç var.
  • Özellikle sanayi bölgelerinde 24 saat açık kreşlerin olması, kreşlerin sayısının arttırılması ve bakım yükünün kadınların üzerinden alınarak kadınların istihdamı yönündeki en büyük engel ortadan kaldırılmalıdır.
  • Kadın emeğinde niteliksiz istihdama son verilmeli. Kadınlar için esnek güvencesiz işler değil, kalıcı, güvenceli, tam zamanlı istihdam sağlanmalı.
  • Kadınların annelik nedeniyle ücret kaybına uğraması önlenmeli.
  • Eşdeğer işe eşit ücret uygulaması güvence altına alınmalı.
  • Yönetmeliklerde kadın üzerinden tanımlanan doğum sonrası bakım izinleri ebeveyn izinleri olarak tanımlanmalı.
  • ILO’nun 190 sayılı sözleşmesi imzalanmalı, İstanbul Sözleşmesine sahip çıkılmalı, 6284 sayılı yasa etkin bir şekilde uygulanmalı.
  • Kadınların ücretsiz bakım emeği ücretlendirilmeli ve sosyal güvence altına alınmalıdır.
  • Çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, cinsiyetçi iş bölümüne son verilmeli.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşmasını “Kadınların yan yana geldiği, kadınların merkezinde olduğu her mücadele mutlaka kazanacaktır. Kadın yaşamdır. Kadın özgürlüktür. Kadın gelecektir. Yaşasın kadın dayanışması” diyerek bitirdi.

ITUC ETUC