Image Map

DİSK-AR: İşsizlik düşmüyor, geniş tanımlı işsizlik artmaya devam ediyor

DİSK-AR İŞSİZLİK VE İSTİHDAMIN GÖRÜNÜMÜ RAPORU YAYIMLANDI:

İŞSİZLİK DÜŞMÜYOR

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK ARTMAYA DEVAM EDİYOR

  • Geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 353 bin!
  • Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 21,9!
  • Geniş tanımlı işsizlik salgın öncesine göre yüksek seyrediyor.
  • Resmi işsizlerin yüzde 87’si işsizlik ödeneği alamıyor!
  • Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 29,8!

TÜİK’in Ocak 2023 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçları 10 Mart 2023’te yayımlandı. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 9,7, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (âtıl işgücü) ise yüzde 21,9 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK’e göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde dar tanımlı işsiz sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) 2023 Ocak ayında bir önceki aya göre 166 bin kişi azalarak 3 milyon 424 bin kişi oldu.

DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Ocak 2023’te 8 milyon 353 bin kişi olarak gerçekleşti. TÜİK’e göre Ocak 2020’de yüzde 13 olan işsizlik Ocak 2023’te yüzde 9,7 olarak gerçekleşti. Ancak aynı yıllarda geniş tanımlı işsizlik yüzde 21,4’ten yüzde 21,9’a yükseldi.

Öte yandan işsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının ağır olması ve işsizlik sigortası kaynaklarının amacı dışında kullanılması sebebiyle işsizlerin büyük çoğunluğu işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor. Ocak 2023’de TÜİK toplam dar tanımlı işsiz sayısını 3 milyon 424 bin kişi olarak açıkladı. İŞKUR’un Ocak 2023 verilerine göre ise bu ayda işsizlik ödeneği alabilenlerin sayısı 460 binde kaldı. Böylece Ocak 2023’de resmi işsizlerin sadece yüzde 13,5’i işsizlik sigortası alabildi. 3 milyonu aşkın işsiz işsizlik ödeneğinden yoksun kaldı. Bu da işsizlerin yaklaşık yüzde 87’sinin işsizlik ödeneğinden yararlanmadığı anlamına geliyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) işsiz olan ve iş bulmak isteyenleri kapsayan “iş açığı” göstergesi hem istihdama erişimi hem de istihdamda olan kadınlar için kötü çalışma koşullarının son 20 yılda yavaşlama eğiliminde olduğu gösteriyor. Bu gösterge kadınların erkeklere kıyasla iş bulmada daha büyük zorluklar ve engeller olduğunu ortaya koyuyor. Dünya genelinde çalışma çağındaki kadınların yüzde 15’i, erkeklerin yüzde 10,5’i çalışmak istemesine rağmen iş bulamıyor. Bu göstergede fark yoksul ülkelerde kadınlar aleyhine daha da açılıyor. ILO, kadınların ev içi ücretsiz bakım işlerinin, kadınların istihdamına engel olmanın yanında kadınları iş aramaktan alıkoyması veya kadınların kısa sürede çalışabilir hale gelmelerinin önünde bir engel olması hususunda uyarıyor.

Türkiye’de de kadın işsizliği erkeklere kıyasla oldukça yüksek seyretmeye devam ediyor. Türkiye’de kadınlarda zamana bağlı eksik istihdam artıyor. Ocak 2022’de 447 bin olan zamana bağlı eksik istihdam, Ocak 2023’te 645 bine yükseldi. TÜİK’e göre de kadın işsizliği tüm işsizlik türlerinde en yüksek kategori olmaya devam ediyor. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 13,7 olarak gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik (âtıl işgücü) erkeklerde yüzde 17,4, kadınlarda ise yüzde 29,8 olarak hesaplandı. Geniş tanımlı kadın işsizliği ile geniş tanımlı erkek işsizliği arasındaki fark 12,4 puandır.

Araştırma bültenine PDF formatında ulaşmak için: https://wp.me/pbeW9X-2yI

ITUC ETUC