Image Map

Sandığa git, oy ver, değiştir!

 • Artık bir karar anındayız!
 • İşçilere, kamu emekçilerine, emeklilere, kadınlara, gençlere, çocuklara, doğaya, bugünümüze ve geleceğimize büyük zararlar veren; bu ülkeye, bu halka zararlı başkanlık rejimine SON VERMEK için

ÖNEMLİ BİR DÖNEMEÇTEYİZ!

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun yaptığı açıklama:

Ülkemizin aydınlık geleceğinden sorumlu yurttaşlar olarak 28 Mayıs seçimlerinde vereceğimiz karar ile gidip oylarımızı kullanacağımız sandık, ülkeyi bir şirket gibi yöneterek milyonları enkaz altında bırakan otoriter başkanlık sistemini değiştirmek için birlik olacağımız bir sandıktır.

Bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üretenler olarak:

 • Emeği değersizleştiren ve güvencesizleştirenlere,
 • İşçiden alıp sermayeye verenlere, fakirden alıp zenginin kasasını dolduranlara,
 • 8,5 milyon işsiz yaratıp, çalışırken öldüren bu düzeni kutsayanlara,
 • Hak aramayı, sendikalı olmayı, grev yapmayı engelleyenlere; KHK’ler ile çalışma hakkını gasp edenlere,
 • Salgında, depremde, ekonomik krizde en ağır bedelleri işçilere, emekçilere, çalışanlara ödetip kendi servetlerini katbekat büyütenlere,
 • Rant sağlamak için kentleri ve doğayı betona boğanlara,
 • Doğal afetleri felakete çevirenlere,
 • Memleketi bir şirket gibi yöneterek ülkemizin tüm değerlerini üreten milyonları yoksullaştırıp, çocuklarımızın geleceğini de çalanlara,
 • Bizler bir olup karşılarına dikilmeyelim diye her alanda ayrımcılığı kışkırtan, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirenlere,
 • Anayasa’yı rafa kaldırıp mahkeme kararlarını uygulamayan; eleştirenin, sorgulayanın, soru soranın sesini kısmak için hak, hukuk, adalet tanımayarak her yolu deneyenlere,
 • Başkanlık rejimi adı altında düzenin bu çarklarını daha da acımasızlaştıranlara,

Memleketin başına çökmüş bu “organize” kötülüğün yüzüne karşı 28 Mayıs’ta bir kez daha haykıracağız:

21 YILDIR UYGULANAN POLİTİKALAR VE BAŞKANLIK REJİMİ BAŞTA İŞÇİ SINIFI OLMAK ÜZERE HALKIMIZIN İRADESİYLE DEĞİŞTİRİLMEK ZORUNDADIR VE DEĞİŞTİRİLECEKTİR!

İşçileri, emekçileri, çalışanları ve tüm halkımızı sandığa gitmeye, başımıza çöreklenmiş bu karanlığı dağıtmaya çağırıyoruz!

SANDIĞA GİT, OY VER, BU DÜZENİ DEĞİŞTİR!

ITUC ETUC