Image Map

SOMA Maden Katliamı’nı unutmayacağız!

13 Mayıs 2014’te gerçekleşen Soma katliamının yıldönümü ile ilgili DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun yaptığı açıklama:

Bundan tam 9 yıl önce Soma’da 301 maden işçisini katlettiler. Geçen süreçte acılarımızın dinmedi çünkü adalet sağlanmadı. Acımız dinmedi çünkü işçilerin çalışırken ölmediği bir çalışma yaşamı kurulmadı. Acımız dinmedi çünkü iktidar hem kendi sorumluluğunun hem de maden patronlarının sorumluluğunun üstünü örttü.

Soma katliamı davasını Soma’dan kaçıran, en üst düzeyde sorumluluğu bulunanları yargılama konusu yapmayan, maden patronu ve yöneticilerini adeta ödüllendiren yargı sistemi, adaleti sağlamak bir yana madencilik sektöründeki en vahşi çalışma koşullarını yaratan çalışma düzenini kollamıştır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini hiçe sayanlar, güvencesiz ve taşeron çalıştırmayı kural haline getirenler, sendikalaşmanın önüne engeller koyanlar bu katliamın asıl sorumlularıdır.

“Daha fazla kar, daha fazla kan” politikası, bu iktidarın ve sermayenin temel karakterlerini yansıtmaktadır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nı çıkarmakla övünenler, aynı zamanda bu Yasa’yı dahi işlevsiz hale getirmiştir; bu katliamların yaşanmasının sorumluları onlardır.

Karşımızda insan hayatına karşı büyük bir tehdit haline gelmiş; hukuki, politik, ekonomik ve ahlaki olarak göçmüş bir düzen vardır. Bu düzeni değiştirmek elimizdedir. Tarihi bir seçimin ön gününde çalışırken ölmeyeceğimiz, insanca çalışacağımız, insanca yaşayacağımız güzel günleri yaratmanın önünü açacak tercihi de kararsızlığa düşmeden çok net yapmak durumundayız.

Bir kez daha vurguluyoruz, Soma katliamını unutmamak, unutturmamak hepimizin görevidir. Soma’nın hesabını er ya da geç soracağız.

ITUC ETUC