Image Map

Afrika sendikalarından grevci işçilere destek

Afrika kıtasında 51 ülkeden 17 milyon işçiyi ve 101 ulusal sendika konfederasyonunu temsil eden ITUC Africa, Tanzanya’da devam eden demiryolu greviyle ilgili bir açıklama yaptı.

ITUC Afrika Yapı Merkezi şirketini Türkiye’den gelen işçilerin gecikmiş maaşlarını ve alacaklarını ödemeye, Tanzanyalı yetkilileri de sorumluluk almaya davet etti.

 

 

Afrika Kıtasından Sendikaların (ITUC Africa) Tanzanya’da Grevde Olan İnşaat İşçilerinin Durumuna İlişkin Açıklaması

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Afrika Bölge Örgütü (ITUC-Africa), Tanzanya’da Yapı Merkezi’nde istihdam edilen ve 5 Ağustos 2023’ten bu yana grevde olan Türk inşaat işçileri ile dayanışma içindedir.

Yedi aydır maaşların ödenmemesi de dahil olmak üzere katlanmak zorunda kaldıkları sorunlardan ve onları greve zorlayan koşullardan derin endişe duyduğumuzu ifade ediyoruz. Bize ulaşan bilgiler, işçilerin barışçıl bir şekilde hareket ettiklerini ve gerçek bir müzakereye hazır olduklarını gösteriyor.

ITUC-Africa olarak, Türk işçilerin Tanzanya’da karşı karşıya kaldıkları durumun, göçmen işçilerin yaşadıkları ve çalıştıkları her yerde karşılaştıkları suiistimallerin çarpıcı bir örneği olduğunu düşünüyoruz. Milliyetleri veya ırkları ne olursa olsun işçilerin temel haklarına yasalarda ve uygulamalarda saygı gösterilmelidir.

İşçi hakları insan haklarıdır ve alın terinin onuru her koşulda korunmalıdır. ITUC-Africa olarak, Afrika kıtasında ve bütün dünyada işçi haklarını savunma konusundaki kararlılığımızı hatırlatmak istiyoruz. Hak ve adalet arayışlarında inşaat işçilerinin yanındayız.

Grevci işçilerin, dört aylık maaşların ödenmesi ve sonrasında maaşların düzenli ödenmesi benzeri taleplerinin meşru olduğunun altını çizmek istiyoruz. Bu nedenle Yapı Merkezi yönetimini daha fazla gecikmeden mağduriyetleri gidermeye davet ediyoruz.

ITUC-Afrika olarak iş uyuşmazlıklarının çözümünde açık diyaloğun ve barışçıl müzakerelerin önemine inanıyoruz. Yapı Merkezi’ni ve Tanzanya’daki yetkilileri, bu acil soruna hızlı ve adil bir çözüm bulmak için grevdeki işçiler ve onların temsilcileriyle etkili bir diyalog kurmaya çağırıyoruz.

Kwasi Adu-Amankwah

ITUC Afrika Genel Sekreteri

 

__________________________________________________________

Turk_Tanzania_16.08.23

 

ITUC ETUC