Image Map

Kadıköy Müze Gazhane’de ‘Dijitalleşme, Emek, Gelecek ve Türkiye’ konferansı gerçekleşti

DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Eski Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Asena’nın açış konuşmalarıyla başlayan konferans iki oturumda sabah 9.30’dan 17.00’ye kadar sürdü.

DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu açış konuşmasında “Timsah kapitalizminin uygulandığı  yerlerde istihdam sorununa bakılmıyor. Muhtemeldir ki endüstri 4.0 ve sonrasının istihdama etkileri tartışılmaya devam edecek” dedi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise “Geleneksel araçların ve sendikal politikaların yaşadığımız bu süreci açıklamakta ve karşılamakta yeterli olmadığının görüldüğü bir süreçte, yapacağımız tartışmalar önümüzdeki dönem mücadelemiz açısından son derece yaşamsal” dedi. Son olarak söz alan DİSK Eski Genel Sekreteri Ahmet Asena da “Önümüzde ikili bir süreç var. Bir kısmı ciddi, baskı oluşturacak bir tehdit. Öbürü ise insanlara olanaklar sağlayabilecek olan bir imkan. Zaten kapitalizmin kuralları içerisinde başka türlü olması mümkün olmayan bir şey. Kapitalizm en fazla kârı elde etmeye uğraştığı sürece en fazla sömürüyü de gerçekleştirmek zorunda.” dedi.

Açış konuşmalarının ardından 1. oturuma geçildi. “Dijitalleşme ve Gelecek” başlıklı oturumu Lastik İş Sendikası Toplu Sözleşme ve Eğitim Daire Müdürü Üzeyir Ataman yönetti. Oturumda, Prof. Dr. Erinç Yeldan 21. Yüzyılın Teknolojik Dönüşümleri ve Küresel Emek, Dr. Özgür Narin Dijitalleşme ve İşçi Sınıfı, Doç. Dr. F. Serkan Öngel Dijitalleşme ve İstihdamın Değişen Yapısı  ve Doç. Dr. Hüseyin Sevgi de Sendikaların Sosyal Medya Kullanımı ve Sosyal ağ Analizi: Twitter Örneği başlıklarında sunumlar yaptılar. Sempozyumun ikinci ve son oturumu olan “Dijitalleşme ve Çalışma Yaşamı”nı ise Genel İş Sendikası Araştırma Dairesi Uzmanı Mine Dilan Kıran üstlendi. İkinci oturumda, Doç. Dr. Betül Urhan Uzaktan Çalışma ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri, Av. Dr. Murat Özveri Dijitalleşme ve İş Hukuku, Dr. Arif Koşar “Robotlar İşimizi Berbat Edecek mi?”, Birleşik Metal İş Sendilkası Uluslararası İlişkiler Dairesi Uzmanı Eyüp Özer ise Uluslararası Sendikal Hareket ve Dijitalleşme başlıklarında sunumlar yaptı.

Konferansın kapanışında söz alan DİSK Genel Başkan Yardımcısı Alaaddin Sarı DİSK ve DİSK’e bağlı sendikaların bundan sonra yine bu dijitalleşme ile ilgili etkinliklere devam edeceğini vurgulayarak “Dijitalleşme döneminde sendikal sorunlara cevap verecek, nitelikli bir çalışmayı uygulamaya koymamız gerekiyor. Sendikal algoritmamızı genişletmemiz gerekiyor” dedi.

ITUC ETUC