Image Map

Genel Başkanımız Çerkezoğlu ITUC PERC Genel Başkan Yardımcılığına seçildi

  • Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Avrupa Bölge Konseyi 5. Genel Kurulu Brüksel’de düzenlendi
  • DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ITUC PERC Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Avrupa Bölge Örgütü (PERC) Genel Kurulu 5 Aralık 2023 tarihinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlendi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu PERC genel başkan yardımcılığına seçildi.

Avrupa kıtasında işçi hakları, ekonomik durum ve siyasi gelişmelerin tartışıldığı kongrede 2023-2027 yılları için eylem programı hazırlandı. Kongre’de uluslararası asgari ücret düzenlemesi vergi adaleti, iklim krizi ve dijitalleşmenin istihdama etkileri, grev hakkı gündemlerinin yanı sıra Ukrayna, Karabağ ve Filistin üzerine tartışmalar yapıldı. ILO temsilcileri ve Avrupa Parlamentosu milletvekilleri bölgedeki siyasi durum ve çalışma hayatına ilişkin çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.

45 ülkeden 85 milyon işçi

ITUC PERC 45 ülkeden 85 milyon işçiyi temsil ediyor. Batıda İzlanda’dan doğuda Kazakistan’a kadar Avrupa, Ortasya ve Kafkas ülkelerindeki sendikalar ITUC PERC üyesidir.

DİSK, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’na (ETUC) 1985’te üye oldu. O tarihte DİSK, 12 Eylül darbecileri tarafından kapatılmış durumdaydı. Binlerce üyesi tutukluydu. Dönemin DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk ETUC yönetim kuruluna seçildiğinde cezaevindeydi. Bu önce sembolik bir üyelikti ancak zamanla Türkiye-Avrupa arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler geliştikçe sendikalar arasındaki bağlar güçlendi. Bugün Türkiye’den 4 konfederasyon hem ETUC’a hem de Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’na (ITUC) üyedir.

“Grev hakkı başta olmak üzere sendikal haklar korunmalı”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu genel kurulda yaptığı konuşmada Küresel Haklar Endeksi’ne göre Türkiye ve Belarus’un Avrupa kıtasında işçi hakları açısından en kötü iki ülke olduğunu hatırlattı. Çerkezoğlu, sadece Doğu Avrupa veya Balkanlar’da değil İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerde bile sendikal hakların saldırı altında olduğunu belirtirken işçilerin yaşama koşullarını iyileştirmek için grev hakkı başta olmak üzere sendikal hakları korumak gerektiğini söyledi.

PERC Genel Sekreterliği görevini aynı zamanda ETUC Genel Sekreteri olan Esther Lynch yürütüyor. Lynch tüm dünyada olduğu gibi Avrupa’da da işçilerin çoklu bir kriz ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Esther Lynch “Savaşlar, çatışmalar, işçi haklarına yönelik saldırılar, demokrasi ve insan haklarının suiistimal edilmesi, geçim sıkıntısı, güvencesiz çalışma, iklim krizi, teknolojik krizler işçilerin ve ailelerin yaşam koşullarını kötüleştiriyor. Bunu durdurmak için sendikalarımızı yenilemeli ve güçlendirmeliyiz” dedi.

ITUC ETUC