Image Map

ITUC: Sendikalar, göçmen işçi hakları için mücadele ediyor

ITUC, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü’nde, dünyanın dört bir yanındaki sendikaların göçmen işçilerin haklarını korumak için yürüttüğü çalışmaları içeren bir rapor yayımladı. Raporda DİSK’in ve Tanzanya sendikalarının Afrika demiryollarındaki ortak çalışmaları da yer alıyor.

 

ITUC’a göre sendikalar, göçmen işçilerin haklarının korunması için en önemli aktörlerdir. Hem köken hem de hedef ülkelerde faaliyet gösteren sendikalar, hak temelli politikalar oluşturmak ve göçmen işçileri temsil etmek için örgütlenme ve toplu sözleşme süreçlerini güçlendirmelidir.

2018’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu üyeleri tarafından onaylanan Küresel Göç Paktı bu alanda sendikalar için en önemli araçlardan biridir.

Sendikalar, “sendikalaşma özgürlüğünü savunmak”, “danışmanlık merkezleri kurmak”, “adalete erişim için hukuki yardım sağlamak”, “mesleki ve dil eğitimi programları düzenlemek” gibi adımlarla hem Küresel Göç Paktı’nı hem de işçi haklarını güçlendirebilir.

• Arjantin Genel Emek Konfederasyonu (CGTRA): CGTRA, ILO ile işbirliği yaparak mesleki eğitim kurumlarındaki personeli, göçmen ve mültecilere belge düzenleme, eğitim niteliklerinin ve becerilerin tanınması konusunda yardımcı olacak şekilde donatıyor.

• Kenya Sendikalar Organizasyonu (COTU-K): COTU-K, Göçmen Kaynak Merkezi’ni yöneterek bilgi sağlıyor, adil işe alım için savunuculuk yapıyor ve göçmen işçilerin haklarını güvence altına alıyor.

• Kore Sendikalar Konfederasyonu (KCTU), göçmen işçilere yönelik konaklama konusunda yeni ve geliştirilmiş hükümet standartlarını kazandı.

• Nijerya İşçi Kongresi (NLC): NLC, dönen göçmenlere bilgi kılavuzları ve topluluk katılımı ile yeniden entegrasyonlarına yardımcı olmakta.

• Endonezya İşçi Sendikaları Konfederasyonu (KSBSI): KSBSI, yerel yönetimlere göçmen işçi koruma yasalarını uygulamalarına yardımcı olmak ve yurtdışına giden veya dönen göçmen işçilere etkili, cinsiyet duyarlı danışmanlık hizmetleri sunmak için sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmakta.

• Amerikan Emek Federasyonu-Endüstriyel Organizasyonlar Kongresi (AFL-CIO): AFL-CIO’nun Injury2All Kampanyası, ABD hükümetinin, göçmen işçilerin ABD iş yasalarının ihlal edildiğini bildirmeleri halinde sınır dışı edilmelerini önleyecek bir süreci kolaylaştırma kararını kazandı.

• İngiltere Sendikalar Kongresi (TUC): TUC ve bağlı kuruluşları, bakım sektöründeki göçmen işçilerin yüksek düzeyde sömürüsünü ortaya çıkardı. Şimdi bu sömürü ile mücadele etmek için hükümetle ulusal bir plan üzerinde çalışıyorlar.

• Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DISK) ve Tanzanya İşçi Kongresi (TUCTA): DISK ve TUCTA, Türkiye’den gelen göçmen işçilere Tanzanya’da ödenmeyen ücretlerini geri kazanmalarında destek oldu.

• Avustralya Sendikalar Kongresi (ACTU): ACTU, göçmen işçilere işyeri sömürüsünü bildirmeleri konusunda güven kazandıracak yasal reformlar için kampanya yürütüyor.

 

Rapora göre, göçmen işçilerin haklarını korumak, toplu pazarlık aracılığıyla çalışma koşullarını iyileştirmek ve göçmen haklarını sosyal diyalog yoluyla yönetmek konusunda sendikalar önemli bir rol oynamaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için hükümetlerin:

Göçü düzenleyen sistemlerde özgürlük birliği ve toplu pazarlık hakları gibi iş standartlarını merkeze koyması ve ILO’nun Temel İlkeler ve İş Hakkındaki Bildirgesi’ne saygı göstermesi gerekiyor.

İşçi haklarına saygı duyan ve ayrımcılık yapmayan düzenli göç yollarını genişletmesi ve düzensiz durumda olan göçmenlere düzenleme sağlaması gerekiyor.

Göçmen işçilere etkili adalet erişimi sağlaması gerekiyor.

Sosyal güvenlik sistemlerine erişim engellerini kaldırması ve yerel ve göçmen işçiler arasında eşit muameleyi sağlaması gerekiyor.

Evrensel asgari yaşam ücretlerini uygulaması gerekiyor.

Sosyal diyalog aracılığıyla köken ve hedef ülkelerde beceri ve niteliklerin karşılıklı olarak tanınmasını sağlaması gerekiyor.

 

Raporun İngilizcesi için

 

ITUC ETUC