Image Map

Özak Tekstil işçilerinin haklı ve meşru talepleri derhal karşılanmalıdır

17 gündür Şanlıurfa’da baskı ve zorluklara rağmen direnen Özak Tekstil işçilerinin sendikal mücadelesine ilişkin DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu tarafından yapılan açıklama:

2024 yılı asgari ücret tespit süreci devam ederken, ülkemizi asgari ücretliler ülkesi haline getiren siyasi zihniyetin hak-hukuk bilmez icraatlarına tanık olmaya devam ediyoruz.

İşçilerin hakkı hukuku olmasın, tüm ücretler asgari ücrette eşitlensin diye sendikal hakların önüne engeller çıkaranlar, grev yasaklamayı övünerek anlatanlar, Türkiye’yi AB ülkeleri arasında en düşük toplu iş sözleşmesi kapsamı oranına sahip iki ülkeden biri haline getirenler son günlerde de Şanlıurfa’da tekstil işçilerini hedef alıyor.

İnsanca yaşayacak bir ücret, insan onuruna yaraşır çalışma koşulları, iş güvencesi isteyen Özak Tekstil işçileri 17 gündür sistematik olarak saldırıya uğruyor.

Özellikle haklarına sahip çıkan kadın işçilerin sorguya çekilmesi, tehdit edilmesi ve işten atılmasıyla başlayan haklı mücadelenin karşısına jandarma çıkarmak, baskı, biber gazı, cop ve hukuksuz gözaltılar ile hak mücadelesine engel olmaya çalışmak asla kabul edilemez ve asla sonuç vermeyecektir.

Anayasa’da ve yasalarda yazılı olan haklarımızı savunmanın karşılığının işten atılmak, gözaltına alınmak, coplanmak, gaz yemek olduğu bir ülkede demokrasinin de hukukun da varlığından söz edilemez.

Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalı, işten atılan işçiler geri alınmalı, hükümet, İçişleri Bakanlığı ve Şanlıurfa Valisi işverenin hukuksuzlukların göz yummak hatta zor kullanarak savunmaktan derhal vazgeçmelidir.

İşçilerin hak aramasını engellemeye çalışanlar suç işlemekten vazgeçmelidir.

Özak Tekstil işçilerinin haklı ve meşru talepleri derhal karşılanmalıdır.

ITUC ETUC