Image Map

Taksim 1 Mayıs alanıdır!

ANAYASA MAHKEMESİ TAKSİM’DE 1 MAYIS ENGELİNE HAK İHLALİ KARARI VERDİ: TAKSİM 1 MAYIS ALANIDIR!

Anayasa Mahkemesi’nin 2014 ve 2015 1 Mayıslarının yasaklanmasına ilişkin verdiği hak ihlali kararı ile ilgili DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu tarafından yapılan açıklama:

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 2014 ve 2015 1 Mayıs anma ve kutlamalarının Taksim’de yapılmasının engellenmesinin hak ihlali olduğuna karar vermiştir. 2016/14518  ve 2016/14517 sayılı kararlarda Anayasa’nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

2009 yılında yapılan yasal düzenleme ile 1 Mayıs’ın Emek ve Dayanışma Günü ilan edilmesinden sonraki 2009, 2010, 2011 ve 2012 yılları 1 Mayıs günlerinde Taksim Meydanında  toplantı yapılmasına, bu alandaki kutlamaların işçi ve sendika kültürünün bir parçası olduğu kabul edilerek müdahale edilmediğine vurgu yapılan her iki Mahkeme kararında şu ifadelere yer verilmiştir:

“…Sembolik bir değeri olan Taksim Meydanı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile bağlantılı ele alındığında başvurucular, diğer sendikalar ve işçiler nezdinde öneme sahiptir. Bu nedenle işçi ve sendika kültürünü oluşturan yapı taşlarından biri olan Taksim Meydanı, yalnızca 1 Mayıs günü orada bulunanların dayanışmasını değil aynı zamanda emekçilerin ortak hafızasının varlığını göstermektedir. Bu durumda kendisini o kültürün bir parçası olarak gören her kişinin 1 Mayıs günlerinde Taksim Meydanı’nın ifade ettiği anlamı doğrudan tecrübe etmek ve edindiği tecrübeyi kuşaklar boyunca aktarmak için orada bulunma hakkı vardır. 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı ile özdeşleşmesi nedeniyle anılan mekânın sınırlanması aktarılmak istenen düşüncenin de sınırlanmasına neden olabilecektir”

Mahkeme kararında mekân seçme serbestîsinin kategorik olarak yasaklanması Anayasa bakımından kabul edilemez bulunmuş, toplantı ve gösteri yürüyüşünün düzenlenmesindeki hedeflenen amaçlara ulaşabilmesi için mekânın önemi vurgulanmıştır.

Kararın sonuç bölümünde “2014 ve 2015 yıllarında 1 Mayıs’ı Taksim Meydanı’nda kutlamak isteyen başvurucuların toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına yönelik olarak zor kullanılmak suretiyle dağıtılması şeklindeki müdahalelerin zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşıladığı ve demokratik bir toplumda gerekli olduğu ilgili ve yeterli gerekçelerle ortaya konulmamıştır…” denilmek suretiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir.

Anaya Mahkemesin, 2014 ve 2015 yılı 1 Mayıs anma ve kutlamalarının Taksim’de yapılmasının engellenmesini hak ihlali olarak değerlendiren kararı ve karar içeriğindeki tespitler, Taksim’in 1 Mayıs alanı olduğunu, Taksim’de anma ve kutlama yapılmasının uluslararası sözleşmeler, Anayasanın 34. Maddesi hükümlerine göre haklı ve meşru bir talep olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

2007 ve 2008 yıllarında Taksim’in 1 Mayıs anma ve kutlamalarına yasaklanması nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yaptığımız başvurular üzerine de, mahkeme, 27/11/2012 ve 24/05/2016 tarihlerinde hak ihlali kararları vermesine rağmen AKP iktidarı 2012 yılından sonra Taksim’i 1 Mayıs’a yasaklamış, Taksim’de 1 Mayıs kutlaması yapmak isteyen işçi ve emekçiler, sendika yöneticileri polis şiddetine maruz kalmış, gözaltına alınmışlar, yargılanmışlardır.

DİSK’in iradesi ve işçi sınıfının haklı mücadelesi mahkeme kararlarında da tescillenmiştir: Taksim 1 Mayıs alanıdır. 

ITUC ETUC