Image Map

6. Emeğin Hukuku Kurultayı

Türkiye Barolar Birliği ile beraber düzenlediğimiz “6. Emeğin Hukuku Kurultayı”nda bir  konuşma yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Ücret, emeklilik ve sendikalaşmanın önündeki engeller başta olmak üzere emeğin sorunlarına değindi. 

Kurultaya dair gazete haberleri… 

Vatan

Aydınlık

Yeni Çağ

Günboyu

 

ITUC ETUC