Image Map

SSGSS GÖRÜŞLERİMİZ

Kitap

 

Bu kitap, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e 2 Mayıs 2006 tarihinde sunduğumuz görüş ve değerlendirmelerimizden oluşmuştur.

Ek bölümde ise, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası karşısındaki görüşlerimizin haklılığını bir kez daha gösterdiği için, Cumhurbaşkanlığı VETO gerekçelerine yer verilmiştir.

DİSKR26;KESKR26;TMMOBR26;TTB

ITUC ETUC