Image Map

DİSK-AR'ın tanıtım gecesinde, dostların arasında…

14 yıl sonra yeniden yayın hayatına başlayan DİSK-AR dergisinin tanıtım gecesi, 5 Ekim Cumartesi günü Mimarlar Odası’nda yapıldı.

DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Atabek Çerkezoğlu, KESK Genel Başkanı Lami Özgen, Hava-İş sendikası Genel Başkanı Atilay Ayçin, DİSK Eski Genel Sekreteri ve İzmir milletvekili Musa Çam, İstanbul milletvekili Levent Tüzel ve DİSK Araştırma Dairesi Müdürü Serkan Öngel’in birer konuşma yaptığı etkinliğe demokratik kitle örgütü, sendika, meslek odası, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve gazeteciler katıldı.

Mavi yakalısından beyaz yakalısına, iş bulabilmiş olanından işsizine, güvencelisinden güvencesizine işçi sınıfı içindeki bütün kesimleri kapsayan bir örgütlenme çabasına, işçi sınıfının uluslararası dayanışmasına, sermayeden bağımsız bir politika izlemesine kuramsal ve olgusal bir cephanelik oluşturmak DİSK-AR dergisinin temel görevleri arasında belirlendi.

DİSK-AR dergisinin pdf versiyonuna ulaşmak için tıklayınız

ITUC ETUC