Image Map

Kadın Emeği Platformu: Aileye köle, sermayeye kul olmayacağız

kep1

Bileşenleri arasında DİSK Kadın Komisyonu’nun da bulunduğu Kadın Emeği Platformu AKP hükümeti tarafından açıklanan Ailenin ve Dinamik Nüfusun Korunması Programı’na ilişkin görüşlerini bir basın toplantısı ile açıkladı.

Kadın Emeği Platformu 28 Ocak Çarşamba günü DİSK Genel Merkezi’nde gerçekleştirdiği basın toplantısı ile Başbakan Davutoğlu tarafından açıklanan programı değerlendirdi. Platform açıklamasında, programın kadınları bir yandan aileye bir yandan esnek ve güvencesiz çalışmaya mahkum etmeyi amaçladığı belirtildi.

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, açıklamada iktidarın hazırladığı yasalarla esnek ve güvencesiz çalışmayı yerleşik hale getirmeye çalıştığını, Aile ve Nüfus programının da bu çerçevede hazırlandığını ifade etti.

Sosyalist Feminist Kolektif’ten Hülya Osmanağaoğlu yaptığı konuşmada, Program’ın kadınları annelikle sınırladığını, erkeklerle eşit olarak değil, ancak anneliğin kazandırdıklarıyla erkeklerle eşdeğer olarak tanımladığını, bu nedenle kabul edilemez bir içeriğe sahip olduğunu ifade etti.

Tek Gıda İş Sendikası Kadın Komisyonu Başkanı Neslihan Taşoluk, programda açıklanan doğum sonrası yarı zamanlı çalışma ve özel kreş teşvikine ilişkin maddeleri değerlendirerek bu düzenlemelerle esnek ve güvencesiz çalışmanın yaygınlaşacağını ifade etti.

İşçi Sağlığı Güvenliği Kadın Meclisi’nden Neslihan Karatepe’de programın erken evliliğin teşvikine ilişkin maddelerini değerlendirerek ailenin teşviki ve kadınlar üzerinde aile kuşatmasının sıkılaştırılmasına itiraz ettiklerini ifade etti.

KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy da yaptığı konuşmada kadın işçilerin eşitlik mücadelesi için hedeflediği talepleri dile getirdi.

Kadın Emeği Platformu’nun değerlendirme raporunun tam metni için tıklayınız:

kep2

ITUC ETUC