Image Map

ILO 100 yaşında: Çalışma Hakları ve Çalışmanın Geleceği Konferansı düzenlendi

ILO’nun kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla DİSK’in düzenlediği Çalışma Hakları ve Çalışmanın Geleceği başlıklı konferans 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Türkiye’den uluslararası sosyal politika ve çalışma iktisadı alanında çalışmaları olan akademisyenlerin yanı sıra Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) temsilcilerinin de konuşmacı olduğu konferansa DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca, DİSK önceki dönem genel başkanlarından Süleyman Çelebi, Sosyal İş Genel Başkanı Metin Ebetürk, Dev Yapı İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, Sine Sen Genel Başkanı Zafer Ayden, Birleşik Metal İş Genel Sekreteri Özkan Atar, Dev Sağlık İş Genel Sekreteri Gürsel Kaya’nın da aralarında olduğu DİSK üyesi sendikaların genel merkez ve şube yöneticileri de katıldı.

Barış İstiyorsanız Adalet Ekin” sloganıyla İstanbul Tabip Odası Konferans Salonunda gerçekleşen konferansta “Türkiye-ILO İlişkileri”, “Sendikal Haklar ve İstihdamda Ayrımcılık”, “Çalışmanın Geleceği ve İnsana Yaraşır İş” başlıkları ele alındı.

Konferansa sunulan bildiriler önümüzdeki aylarda basılarak kitaplaştırılacak.

DİSK’in Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun 100. kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlediği Çalışma Hakları ve Çalışmanın Geleceği Konferansı, 11 Mayıs 2019, Cumartesi günü, saat 09.30’da, İstanbul Tabip Odası Konferans Salonu’nda başladı.

Etkinliğin açılışında söz alan DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca, çalışma haklarının askıya alındığı bir ortamda bu konferansın gerçekleştiğini belirterek etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Konca’nın ardından DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşmasını yaptı. Çerkezoğlu, Türkiye’nin ILO Sözleşmelerini en çok ihlal eden ülkelerden biri olduğunu belirterek, aynı hukuksuzluğun ILO delege tespitinde de yaşandığını söyledi. “Ülkemizde, başta sendikalaşma, toplu pazarlık ve grev hakkı olmak üzere çalışma hakları ihlal ediliyor” diyen Çerkezoğlu, Konferansın oturum başkanlarından olan ve KHK ile üniversitedeki görevinden ihraç edilen Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu’nun bu ayrımcılığa uğrayan çok sayıda akademisyenden biri olduğunu söyledi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun konuşmasının tamamına ulaşmak için tıklayın.

Açılış konuşmaları kapsamında söz alan ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, “İnsanlar büyümeden, gelişmeden pay alamadıklarını düşünüyor. Toplumsal sözleşme sarsılıyor” dedi.

Açılış oturumunda son sözü FES Türkiye temsilcisi Felix Schmidt aldı. Vakfın kuruluşundan itibaren işçi hareketiyle ilişkisinin tarihini aktaran Felix, işçilerin haklarını savunmak için bu ilişkiyi sürdürmek istediklerini söyledi.

Uluslararası Çalışma Örgütü hakkında birçok değerli çalışmaya imza atmış Prof. Dr. Mesut Gülmez hocamız, Türkiye’nin ILO yolculuğu üzerine bir sunum yaptı.

“Türkiye-ILO İlişkileri” başlıklı oturumun başkanlığını Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu yaptı.

ILO konferanslarında 18 yıl boyunca hükümet kanadının temsilciliğini yürüten Prof. Dr. Toker Dereli, bu toplantılardaki gözlemlerini anlattı.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC Hukuk Dairesi Müdürü ve ILO İşçi Kanadı Sekretaryası üyesi Makbule Şahan, ITUC’un her yıl yayınladığı “Global Haklar Endeksi”ne göre Türkiye’nin işçi hak ihlalleri açısından dünyanın en kötü 10 ülkesinden biri olduğunu söyledi.

Konfederasyonumuz DİSK’in Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık, Türkiye’de işçilerin imzalanan ILO sözleşmelerinin uygulanması ve hatta iş yasalarının uygulanması için mücadele ettiğini belirtti.

Öğleden sonraki “Sendikal Haklar ve İstihdamda Ayrımcılık” başlıklı oturumun başkanlığını Doç. Dr. Betül Urhan yaptı.

Oturumda sözü ilk olarak Prof.Dr. Metin Kutal aldı. Kutal, ILO’nun 87 No’lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesinin ülkemizdeki mevzuata etkilerini ve aykırılıkları konusunda tespitlerini aktardı.

Prof. Dr. Pir Ali Kaya, ILO’nun 111 sayılı Ayrımcılık Sözleşmesini Türkiye-ILO ilişkileri açısından değerlendirdi.

Doç. Dr. Aziz Çelik, grev ertelemeleri ve ILO Sendika Özgürlüğü Komitesi kararlarını anlattı. Aziz Çelik sunuşunda “Eskiden grev olan işyerlerinde ‘Bu İşyerinde Grev Var’ yazılırdı. Şimdi ‘Bu İşyerinde Cesaret Var’ yazılmalı” dedi.

Konferansın son oturumu olan “Çalışmanın Geleceği ve İnsana Yaraşır İş” başlıklı oturumun başkanlığını Prof. Dr. Nurcan Özkaplan yürüttü.

Son oturumda “Çalışmanın Geleceği” başlıklı bir sunum yapan Prof. Dr. Erinç Yeldan, “dünya ekonomisi yavaşlarken ücretsiz büyüme ve güvencesiz istihdam yayınlaşıyor” dedi.

ILO İşçi Çalışma Bürosu Temsilcisi Sergejus Glovackas: “Sürekli çalışıyoruz, emekli olamıyoruz. Ne zaman işteyiz ne zaman özel zamanımız belirsizleşiyor” dedi.

ILO Türkiye Ofisinden Özge Berber Ağtaş, işyerinde şiddetin ve tacizin önlenmesine dair yeni sözleşme çalışmalarını anlattı.

Çalışma Hakları ve Çalışmanın Geleceği Konferansına katkıda bulunanlara hediye olarak “Yadigar-ı Hürriyet” başlıklı, II. Meşrutiyet döneminde basılan kartpostalları derleyen kitap hediye edildi. Prof. Dr. Mesut Gülmeze hediyesini DİSK önceki dönem Genel Başkanlarından Süleyman Çelebi verdi.

Sosyal-İş Sendikamız Genel Başkanı Metin Ebetürk, ITUC Hukuk Dairesi Müdürü Makbule Şahan’a hediyesini takdim etti.

Doç. Dr. Betül Urhan’a hediyesini Birleşik Metal-İş Sendikamız Genel Sekreteri Özkan Atar verdi.

 

Konferansın soru-cevap kısmında söz alan Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, inşaat işçilerinin çağdışı koşullarda çalıştırıldığını belirterek bu konunun ILO Konferansına taşınması için çalışacaklarını belirtti.

KHK ile üniversitedeki görevinden ihraç edilen Barış Akademisyeni Doç. Dr. Hakan Koçak da, KHK’lar ve güvenlik soruşturmalarının çalışma hakkını rafa kaldırdığını, bu konunun “ayrımcılık” konusu üzerinden ILO Konferansına taşınması gerektiğini belirtti.

KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz, KHK’lar ile ihraç edilen kamu görevlilerinin uğradıkları hak ihlallerinin çeşitli uluslararası platformlarda gündeme geldiğini ve bu hak gaspının giderilmesiyle ilgili KESK’in çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Konferans, tüm katılımcılarla birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu.

ITUC ETUC